Problemy Inżynierii Rolniczej

Ukazuje się od 1978 roku

  

Openopen accessAccess

Editorial Board

Ordinary member of PAS Prof. dr hab. Janusz Haman – chairman (Poland)
Ordinary member of PAS Prof. dr hab. Rudolf Michałek- deputy chairman (Poland)
Prof. dr hab. Małgorzata Bzowska-Bakałarz (Poland)
Prof. dr hab. Bronisław Dawidowski (Poland)
Prof. dr hab. Józef Szlachta (Poland)
Prof. dr hab. Jerzy Weres (Poland)
Prof. dr hab. Zdzisław Wójcicki (Poland)
Prof. Radomir Adamovsky (Rep. Czech Republic)
Prof. Stefan Cenkowski (Canada)
Doc. Ing. Jan Francak, CSc. (Slovakia)
Prof. Jürgen Hahn (Germany)
Prof. Dorota Haman (USA)
Doc. Ing. Zuzana Hlavacova, CSc. (Slovakia)
Czł. zagr. PAN Prof. Gerard Wiliam Isaacs (USA)
Prof. Vladimir Kosołapov (Russia)
Prof. Piotr Savinykh (Russia)
Prof. Oleg Sidorczuk (Ukraine)

Dział Wydawnictw ITP/Editorial Office
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Falenty, al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, Polska
tel. +48 22 243 54 54, fax +48 22 735 75 06


Please use full title of our journal in references
Problemy Inżynierii Rolniczej