Journal of Water and Land Development

Ukazuje się od 1997 roku

  

Openopen accessAccess
Złóż artykułEDITORIAL BOARD JOURNAL OF WATER AND LAND DEVELOPMENT


Redaktor Naczelny

prof. dr hab. Mohamed Hazem Kalaji


Sekretarz Redakcji

Dr Adam Brysiewicz


Redaktorzy tematyczni

Editorial Board

Dział Wydawnictw ITP/Editorial Office
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Falenty, al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, Polska
tel. +48 22 243 54 54, fax +48 22 735 75 06


Please use full title of our journal in references
Journal of Water and Land Development