Journal of Water and Land Development

Ukazuje się od 1997 roku

  

Openopen accessAccess
Złóż artykułWydawcy:

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach (ITP)
Komitet Nauk Agronomicznych Polskiej Akademii Nauk, Sekcja Melioracji i Inżynierii Środowiska Rolniczego

PL ISSN 1429-7426; e-ISSN 2083-4535

Punktacja:

40 pkt. wg MNiSW 132.77 pkt. wg Index Copernicus 1.55 - CiteScore0.401 - SJR1.389 - SNIP


Czasopismo publikuje recenzowane, oryginalne i przeglądowe oraz problemowe artykuły naukowe w języku angielskim.
Journal of Water and Land Development ukazuje się ciągle od 1997 roku, początkowo jako rocznik (do 2011 roku), w latach 2012-2013 jako półrocznik. Od 2014 roku jest kwartalnikiem (4 numery rocznie).

 

Tematyka:

Inżynieria i kształtowanie środowiska rolniczego, gospodarka wodna na terenach wiejskich i ochrona zasobów wodnych, funkcje przyrodnicze i gospodarcze użytków zielonych.

Czasopismo (streszczenia i pełne teksty prac) jest dostępne jako publikacja elektroniczna na stronach:

http://www.itp.edu.pl/wydawnictwo/journal; http://www.degruyter.com/view/j/jwld http://jwld.czasopisma.pan.pl/

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Redakcja:

 • Redaktor Naczelny
 • - prof. dr hab. Mohamed Hazem Kalaji
 • Sekretarz Redakcji
 • - dr inż. Adam Brysiewicz
 • Redaktor językowy
 • - Charlotte Aldred (English Native Speaker)
 • Redaktorzy tematyczni
 • - prof. dr hab. Szczepan L. Dąbkowski (inżynieria środowiskowa, hydrologia, hydraulika)
 • - prof. dr hab. Magdalena Borys (inżynieria wodna, geotechnika środowiskowa)
 • - dr hab. inż. Tomasz Gnatowski (gospodarka wodna gleb)
 • - dr hab. inż. Krzysztof Jóźwiakowski (gospodarka wodno-ściekowa)
 • - prof. dr hab. Lech Kufel (redaktor językowy)
 • - Josephine Maes-Smolarski (redaktor językowy)
 • - dr hab. inż. Mariusz Sojka (monitoring, modelowanie i gospodarowanie zasobami wodnymi)
 • - prof. dr hab. dr hc Lech Wojciech Szajdak (chemia środowiska, chemia i biochemia gleby)
 • - dr hab. Szymon Szewrański (architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna)
 • - dr hab. inż. Tomasz Szymczak (redaktor statystyczny)
 • - dr hab. inż. Romuald Żmuda (nawadnianie i odwadnianie, melioracje)
 • - prof. dr hab. inż. Andrzej Żyromski (agrometeorologia i hydrometeorologia)
Dział Wydawnictw ITP/Editorial Office
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Falenty, al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, Polska
tel. +48 22 243 54 54, fax +48 22 735 75 06


Please use full title of our journal in references
Journal of Water and Land Development