PUBLISHING HOUSE
Institute of Technology and Life Sciences

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn

NIP 534-243-70-04, REGON 142173348, tel. +48 22 735 75 39, +48 22 628 37 63, fax +48 22 735 75 06

  

Openopen accessAccess

Inne

Inne - wydawnictwa okazjonalne i publikowane w ramach usług.

Romaniuk W.: Проблемы интенсификации животноводства с учетом охраны окружающей среды и производства альтернативных источников энергии, в том числе биогаза.
Spis treści
Do cytowania: Romaniuk W. 2018. Проблемы интенсификации животноводства с учетом охраны окружающей среды и производства альтернативных источников энергии, в том числе биогаза. Monografia. Falenty-Warszawa. ITP. ISBN 978-83-65426-35-2 pp. 206.
Romaniuk W.: Innowacyjne technologie w produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem standardów Unii Europejskiej, ochrony środowiska i energii odnawialnej
Spis treści
Do cytowania: Romaniuk W. (red.) 2018. Innowacyjne technologie w produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem standardów Unii Europejskiej, ochrony środowiska i energii odnawialnej. Monografia. Falenty-Warszawa. ITP. ISBN 978-83-65426-34-5 pp. 282.
Rzeźnik W.: Różne aspekty wykorzystania biomasy pofermentacyjnej
Spis treści
Do cytowania: Rzeźnik W. (red.) 2017. Różne aspekty wykorzystania biomasy pofermentacyjnej. Falenty-Poznań. ITP. ISBN 978-83-65426-30-7 pp. 106.
Cena brutto 30 zł
Romaniuk W.: Проблемы интенсификации животноводства с учетом охраны окружающей среды и производства альтернаtивных исtочников энергии, в том числе биогаза
Spis treści
Do cytowania: Romaniuk W. 2017. Проблемы интенсификации животноводства с учетом охраны окружающей среды и производства альтернаtивных исtочников энергии, в том числе биогаза. Monografia. Falenty-Warszawa. ITP. ISBN 978-83-65426-29-1 pp. 246.
Cena brutto 30 zł
Romaniuk W., Jankowska-Huflejt: Podstawowe problemy pozyskania energii odnawialnej
Spis treści
Do cytowania: Romaniuk W., Jankowska-Huflejt (red.) 2017. Podstawowe problemy pozyskania energii odnawialnej. Monografia. Falenty-Warszawa. ITP. ISBN 978-83-65426-27-7 pp. 106.
Cena brutto 30 zł
E.K. Chyłek i in. "Uwarunkowania i kierunki rozwoju biogospodarki w Polsce"
Spis treści
Do cytowania: Chyłek E.K., Kopiński J., Madej A., Matyka M., Ostrowski J., Piórkowski H. 2017. Uwarunkowania i kierunki rozwoju biogospodarki w Polsce. Warszawa-Falenty. ISBN 978-83-65426-32-1 pp. 190.
Cena brutto: 30 zł
Innowacyjne technologie w produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem standardów Unii Europejskiej i ochrony środowiska
Spis treści
Redakcja naukowa: Wacław Romaniuk, Halina Jankowska-Huflejt
Do cytowania:
Romaniuk W., Jankowska-Huflejt H. (red.) 2017. Innowacyjne technologie w produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem standardów Unii Europejskiej i ochrony środowiska. Monografie. Falenty–Warszawa. Wydaw. ITP. ISBN 978-83-65426-28-4 ss. 212.
Stanisław Twardy, Marek Kopacz, Robert Kurnicki: Wykorzystanie przestrzeni rolno-leśnej w Małych Pieninach w aspekcie przeobrażeń strukturalnych i środowiskowych oraz prognozowanych zmian klimatycznych (na przykładzie zlewni potoku Grajcarek); The use of agro-forestry areas in the Małe Pieniny mountain range in terms of structural, environmental and projected climate changes (based on the example of Grajcarek Stream basin)
Do cytowania:
Twardy S., Kopacz M., Kurnicki R. 2016. Wykorzystanie przestrzeni rolno-leśnej w Małych Pieninach w aspekcie przeobrażeń strukturalnych i środowiskowych oraz prognozowanych zmian klimatycznych. Falenty–Kraków. Wydaw. ITP. ISBN 978-83-65426-23-9 ss. 133.
Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem standardów Unii Europejskiej i ochrony środowiska. Monografia.
Redakcja naukowa: Wacław Romaniuk, Halina Jankowska-Huflejt

Do cytowania:
Romaniuk W., Jankowska-Huflejt H. (red.) 2016. Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem standardów Unii Europejskiej i ochrony środowiska. Monografia. Falenty–Warszawa. Wydaw. ITP. ISBN 978-83-65426-20-8 ss. 239.
Produkcja energii odnawialnej, w tym problemy produkcji biogazu. Monografia.
Redakcja naukowa: Wacław Romaniuk, Halina Jankowska-Huflejt

Do cytowania:
Romaniuk W., Jankowska-Huflejt H. (red.) 2016. Produkcja energii odnawialnej, w tym problemy produkcji biogazu. Monografia. Falenty–Warszawa. Wydaw. ITP. ISBN 978-83-65426-19-2 ss. 126.
Проблемы интенсификации животноводства с учётом охраны окружающей среды и производства альтернативных источников энергии, в том числе биогаза. Monografia.
Redakcja naukowa: Wacław Romaniuk

Do cytowania:
Romaniuk W. (red.) 2016. Проблемы интенсификации животноводства с учётом охраны окружающей среды и производства альтернативных источников энергии, в том числе биогаза. Monografia. Falenty–Warszawa. Wydaw. ITP. ISBN 978-83-65426-18-5 ss. 278.
Dąbkowski Sz. L., Jędryka E. Prowadzenie ocen stanu technicznego i bezpieczeństwa jazów w systemach melioracji wodnych podstawowych. Wskazówki.
Falenty. Wydaw. ITP. 2014.

Do cytowania:
Dąbkowski Sz. L., Jędryka E. 2014. Prowadzenie ocen stanu technicznego i bezpieczeństwa jazów w systemach melioracji wodnych podstawowych. Wskazówki. Falenty. Wydaw. ITP. ISBN 978-83-62416-78-3 ss. 31.
Mioduszewski W. (ed.). Role of water management in protection of water quality in rural areas.
Falenty. Wydaw. ITP. 2012.


Do cytowania:
Mioduszewski W. (ed.). 2012. Role of water management in protection of water quality in rural areas. Falenty. Wydaw. ITP. ISBN 978-83-62416-45-5 ss. 170.
Ryszard Konieczny, Monika Fedko, Barbara Łaska, Wojciech Golimowski: Nowe modele monitorowania zasobów biomasy
oraz dostępne technologie jej konwersji w instalacjach OZE (na przykładzie gmin wiejskich województwa wielkopolskiego)


Do cytowania:
Konieczny R., Fedko M., Łaska B., Golimowski W. 2015. Nowe modele monitorowania zasobów biomasy oraz dostępne technologie jej konwersji w instalacjach OZE (na przykładzie gmin wiejskich województwa wielkopolskiego). Falenty – Poznań. Wydaw. ITP. ISBN 978-83-65426-13-0 ss. 178.
Stanisław Twardy, Marek Kopacz, Robert Kurnicki: Charakterystyka zlewni górnego Dunajca w aspekcie czynników środowiskowych determinujących zrównoważony i trwały rozwój
Redaktor naukowy: prof. dr hab. inż. Stanisław Twardy

Do cytowania:
Twardy S., Kopacz M., Kurnicki R. 2015. Charakterystyka zlewni górnego Dunajca w aspekcie czynników środowiskowych determinujących zrównoważony i trwały rozwój. Red. S. Twardy. Falenty – Kraków. Wydaw. ITP. ISBN 978-83-62416-97-4 ss. 129.
Stanisław Twardy, Marek Kopacz, Robert Kurnicki, Marek Kostuch: Podstawy zintegrowanego zarządzania zlewniami rzek karpackich z wielofunkcyjnymi zbiornikami wodnymi (w świetle wyników badań w projekcie SaLMaR)
Redaktor naukowy: prof. dr hab. inż. Stanisław Twardy

Do cytowania:
Twardy S., Kopacz M., Kurnicki R., Kostuch M. 2015. Podstawy zintegrowanego zarządzania zlewniami rzek karpackich z wielofunkcyjnymi zbiornikami wodnymi (w świetle wyników badań w projekcie SaLMaR). Red. S. Twardy. Falenty – Kraków. Wydaw. ITP. ISBN 978-83-65426-06-2 ss. 133.
M. Fabianowicz:
Bitwa pod Raszynem 1809. Bibliografia 1809-2009
Falenty 2015, Wydawnictwo ITP
Edmund Kaca: Średnio- i długookresowe programy rozwoju melioracji wodnych w skali kraju i województw

Do cytowania:
Kaca E. 2015. Średnio- i długookresowe programy rozwoju melioracji wodnych w skali kraju i województw. Falenty. Wydaw. ITP. ISBN 978-83-65426-03-1 ss. 159
Waldemar Mioduszewski, Zbigniew Kowalewski: Małe budowle wodne. Katalog

Do cytowania:
Mioduszewski W., Kowalewski Z. 2015. Małe budowle wodne. Katalog. Falenty. Wydaw. ITP. ISBN 978-83-62416-91-2 ss. 133.
Marek Kopacz, Stanisław Twardy: Charakterystyka glebowo-rolnicza regionu górnej Wisły w aspekcie niedoborów wodnych roślin uprawnych z uwzględnieniem badań realizowanych w zlewni Górnego Dunajca i Raby

Do cytowania:
Kopacz M., Twardy S. 2015. Charakterystyka glebowo-rolnicza regionu górnej Wisły w aspekcie niedoborów wodnych roślin uprawnych z uwzględnieniem badań realizowanych w zlewni górnego Dunajca i Raby. Red. M. Kopacz. Falenty – Kraków. Wydaw. ITP. ISBN 978-83-62416-96-7 ss. 118.
Systemy mechanizacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt
Redakcja naukowa: J. Lech Jugowar

Do cytowania:
Jugowar J.L. (red.) 2015. Systemy mechanizacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt. Falenty – Poznań. Wydaw. ITP. ISBN 978-83-62416-98-1 ss. 204.
Tadeusz Liziński, Marcin Bukowski, Anna Wróblewska: Metodyka oceny inwestycji na obszarach wiejskich

Do cytowania:
Liziński T., Bukowski M., Wróblewska A. 2015. Metodyka oceny inwestycji na obszarach wiejskich. Red. T. Liziński. Falenty – Elbląg. Wydaw. ITP. ISBN 978-83-62416-99-8 ss. 264.
Gospodarka odpadami komunalnymi na obszarach wiejskich
Redakcja naukowa: prof. dr hab. inż. Franciszek Czyżyk, dr hab. inż. Maria Strzelczyk

Do cytowania: Czyżyk F., Strzelczyk M. (red.) 2015. Gospodarka odpadami komunalnymi na obszarach wiejskich. Falenty – Wrocław. Wydaw. ITP. ISBN 978-83-65426-02-4 ss. 136
Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej na tle ochrony środowiska i standardów Unii Europejskiej. Monografia.
Redakcja naukowa: Wacław Romaniuk, Halina Jankowska-Huflejt

Do cytowania:
Romaniuk W., Jankowska-Huflejt H. (red.) 2015. Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej na tle ochrony środowiska i standardów Unii Europejskiej. Monografia. Falenty–Warszawa. Wydaw. ITP. ISBN 978-83-62416-93-6 ss. 212.
Проблемы интенсификации животноводства с учётом охраны окружающей среды и производства альтернаtивных исtочников энергии, в том числе биогаза. Monografia.
Redakcja naukowa: Wacław Romaniuk

Do cytowania:
Romaniuk W. (red.) 2015. Проблемы интенсификации животноводства с учётом охраны окружающей среды и производства альтернаtивных исtочников энергии, в том числе биогаза. Monografia. Falenty–Warszawa. Wydaw. ITP. ISBN 978-83-62416-94-3 ss. 268.
Produkcja energii odnawialnej, w tym biogazu, w aspekcie ochrony środowiska. Monografia.
Redakcja naukowa: Wacław Romaniuk, Halina Jankowska-Huflejt

Do cytowania:
Romaniuk W., Jankowska-Huflejt H. (red.) 2015. Produkcja energii odnawialnej, w tym biogazu, w aspekcie ochrony środowiska. Monografia. Falenty–Warszawa. Wydaw. ITP. ISBN 978-83-62416-92-9 ss. 105.
Jerzy Barszczewski, Zbigniew Wasilewski, Jerzy Terlikowski,  Halina Jankowska-Huflejt, Barbara Wróbel: Standardy gospodarowania  na łąkach i pastwiskach niżowych w gospodarstwach  nieobjętych programem  rolnośrodowiskowo-klimatycznym
Wydawnictwo ITP, Falenty 2014

Do cytowania:
Barszczewski J., Wasilewski Z., Terlikowski J., Jankowska-Huflejt H., Wróbel B. 2014. Standardy gospodarowania na łąkach i pastwiskach niżowych w gospodarstwach nieobjętych programem rolnośrodowiskowo-klimatycznym. Falenty. Wydaw. ITP. ISBN 978-83-62416-80-6 ss. 72.
Stanisław Twardy, Sylwester Smoroń, Halina Jankowska-Huflejt, Jerzy Barszczewski: Standardy gospodarowania na górskich użytkach zielonych nieobjętych programem rolnośrodowiskowo-klimatycznym
Wydawnictwo ITP, Falenty 2014

Do cytowania:
Twardy S., Smoroń S., Jankowska-Huflejt H., Barszczewski J. 2014. Standardy gospodarowania na górskich użytkach zielonych nieobjętych programem rolnośrodowiskowo-klimatycznym. Falenty. Wydaw. ITP. ISBN 978-83-62416-83-7 ss. 56.
Metody retencjonowania wody na obszarach rolniczych i warunki ich stosowania
Redakcja naukowa:  dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski, prof. nadzw.
Wydawnictwo ITP, Falenty 2014

Do cytowania:
Kowalewski Z. (red.) 2014. Metody retencjonowania wody na obszarach rolniczych i warunki ich stosowania. Falenty. Wydaw. ITP. ISBN 978-83-62416-82-0 ss. 162.
Hanna Bauman-Kaszubska, Mikołaj Sikorski: Kodeks dobrych praktyk gospodarki odpadami w posesjach i zagrodach wiejskich
Wydawnictwo ITP, Falenty 2014

Do cytowania:
Bauman-Kaszubska, Sikorski M. 2014. Kodeks dobrych praktyk gospodarki odpadami w posesjach i zagrodach wiejskich. Falenty. Wydaw. ITP. ISBN 978-83-62416-81-3 ss. 32.
Samoocena gospodarstw w zakresie zarządzania składnikami nawozowymi i oceny warunków środowiskowych
Redakcja naukowa: Barbro Ulén, Stefan Pietrzak, Karin S. Tonderski

Do cytowania:
Ulén B., Pietrzak S., Tonderski K. (red.) 2013. Samoocena gospodarstw w zakresie zarządzania składnikami nawozowymi i oceny warunków środowiskowych. Falenty. Wydaw. ITP. ISBN 978-83-62416-67-7 ss. 99.
Zrównoważone użytkowanie ziem górskich - podstawą trwałego zachowania jakości środowiska przyrodniczego
(opracowanie monograficzne)
Redakcja naukowa: Stanisław Twardy, Marek Kopacz

Do cytowania:
Twardy S., Kopacz M. 2014. Zrównoważone użytkowanie ziem górskich - podstawą trwałego zachowania jakości środowiska przyrodniczego. Opracowanie monograficzne. Falenty. Wydaw. ITP. ISBN 978-83-62416-74-5 ss. 133.
Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem standardów UE i ochrony środowiska, Monografia
Redakcja naukowa: Wacław Romaniuk, Halina Jankowska-Huflejt

Do cytowania:
Romaniuk W., Jankowska-Huflejt H. (red.) 2014. Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem standardów UE i ochrony środowiska. Monografia. Falenty-Warszawa. Wydaw. ITP. ISBN 978-83-62416-77-6 ss. 241.
Problemy produkcji energii odnawialnej, w tym biogazu. Monografia
Redakcja naukowa: Wacław Romaniuk, Halina Jankowska-Huflejt

Do cytowania:
Romaniuk W., Jankowska-Huflejt H. (red.) 2014. Problemy produkcji energii odnawialnej, w tym biogazu. Falenty-Warszawa. Wydaw. ITP. ISBN 978-83-62416-76-9 ss. 112.
Романюк В. (red.) 2014. Проблемы интенсификации животноводства с учетом охраны окружающей среды и производства альтернаtивных исtочников энергии, в том числе биогаза.
Falenty–Warszawa

Do cytowania:
Романюк В. (red.) 2014. Проблемы интенсификации животноводства с учетом охраны окружающей среды и производства альтернаtивных исtочников энергии, в том числе биогаза. Falenty–Warszawa. Wydaw. ITP. ISBN 978-83-62416-75-2 ss. 411.

Романюк В. (red.) 2013. Проблемы интенсификации животноводства с учетом пространственной инфраструктуры и охраны окружающей среды. Монография.
Falenty–Warszawa

Do cytowania:
Романюк В. (red.) 2013. Проблемы интенсификации животноводства с учетом пространственной инфраструктуры и охраны окружающей среды. Монография. Falenty–Warszawa. Wydaw. ITP. ISBN 978-83-62416-62-2 ss. 318.
Romaniuk W. (red.) 2013. Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem infrastruktury, ochrony środowiska i produkcji energii alternatywnej. Opracowania monograficzne. Falenty–Warszawa

Do cytowania:
Romaniuk W. (red.) 2013. Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem infrastruktury, ochrony środowiska i produkcji energii alternatywnej. Opracowania monograficzne. Falenty–Warszawa. Wydaw. ITP. ISBN 978-83-62416-61-5 ss. 298.
Instrukcja samooceny gospodarstw w zakresie zarządzania składnikami pokarmowymi i oceny warunków środowiskowych

Do cytowania:
Ulén B., Pietrzak S., Tonderski K. 2013. Instrukcja samooceny gospodarstw w zakresie zarządzania składnikami pokarmowymi i oceny warunków środowiskowych. Falenty. Wydaw. ITP. ISBN 978-83-62416-65-3 ss. 44.
Zbigniew Kowalewski, Waldemar Mioduszewski, Justyna Stankiewicz, Jakub Kolasiński: Standardy użytkowania rolniczych zasobów wodnych
Wydawnictwo ITP, Falenty 2013

Do cytowania:
Kowalewski Z., Mioduszewski W., Stankiewicz J., Kolasiński J. 2013. Standardy użytkowania rolniczych zasobów wodnych. Falenty. Wydaw. ITP. ISBN 978-83-62416-58-5 ss. 119.
Odbudowa melioracji i rozwój retencji wodnej w świetle potrzeb rolnictwa i środowiska
Red. naukowa: prof. dr hab. Waldemar Mioduszewski

Do cytowania:
Mioduszewski W. (red.) 2013. Odbudowa melioracji i rozwój retencji wodnej w świetle potrzeb rolnictwa i środowiska. Falenty. Wydaw. ITP. ISBN 978-83-62416-46-2 ss. 107.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Wyniki badań z zakresu rolnictwa ekologicznego realizowanych w 2012 roku
ISBN 978-83-62416-51-6 liczba stron: 170

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Wyniki badań z zakresu rolnictwa ekologicznego w 2011 roku
Falenty 2012
ISBN 978-83-62178-52-0 liczba stron: 376
Bořivoj Šarapatka, Jiří Urban i inni: Rolnictwo ekologiczne w praktyce
Redakcja naukowa wersji polskiej: dr inż. Halina Jankowska-Huflejt, prof. dr hab. Jerzy Szymona

Do cytowania:
Šarapatka B., Urban J. i in. 2012. Rolnictwo ekologiczne w praktyce. Warszawa-Falenty. MRiRW, ITP. ISBN 978-83-62178-52-0, 978-83-62416-39-4 ss. 470.
Романюк В. (red.) 2012. Проблемы интенсификации животноводства с учетом пространственной инфраструктуры и охраны окружающей среды. Монография. Falenty–Warszawa

Do cytowania:
Романюк В. (red.) 2012. Проблемы интенсификации животноводства с учетом пространственной инфраструктуры и охраны окружающей среды. Монография. Falenty–Warszawa. Wydaw. ITP. ISBN 978-83-62416-38-7 ss. 307
.

Romaniuk W. (red.) 2012. Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem infrastruktury, ochrony środowiska i produkcji energii alternatywnej. Monografia. Falenty–Warszawa.

Do cytowania:
Romaniuk W. (red.) 2012. Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem infrastruktury, ochrony środowiska i produkcji energii alternatywnej. Monografia. Falenty–Warszawa. Wydaw. ITP. ISBN 978-83-62416-37-0 ss. 207.

Martyniak L. 2012. Wskaźniki reakcji zbóż jarych na stres wodny w poszczególnych fazach ich wzrostu i rozwoju.
Falenty.

Do cytowania:
Martyniak L. 2012. Wskaźniki reakcji zbóż jarych na stres wodny w poszczególnych fazach ich wzrostu i rozwoju. Falenty. Wydaw. ITP. ISBN 83-88763-46-6 ss. 60.
Pietrzak S. 2012. Priorytetowe środki zaradcze w zakresie ograniczania strat azotu i fosforu z rolnictwa w aspekcie ochrony jakości wody. Falenty.

Do cytowania:
Pietrzak S. 2012. Priorytetowe środki zaradcze w zakresie ograniczania strat azotu i fosforu z rolnictwa w aspekcie ochrony jakości wody. Falenty. Wydaw. ITP. ISBN 978-83-62416-42-4 ss. 34.

Wójcicki Z., Kurek J. 2012. Technologiczna i ekologiczna modernizacja wybranych gospodarstw rodzinnych. Cz. 6. Wyniki badań i wdrożeń projektu rozwojowego. Monografia. Falenty–Warszawa

Do cytowania:
Wójcicki Z., Kurek J. 2012. Technologiczna i ekologiczna modernizacja wybranych gospodarstw rodzinnych. Cz. 6. Wyniki badań i wdrożeń projektu rozwojowego. Monografia. Falenty–Warszawa. Wydaw. ITP. ISBN 978-83-62416-34-9 ss. 147.

Praca zbiorowa pod redakcją Zdzisława Wójcickiego: Technologiczna i ekologiczna modernizacja wybranych gospodarstw rodzinnych, Część V - Modele przyszłościowych gospodarstw rodzinnych
ITP Falenty, 2012

Do cytowania:
Wójcicki Z.(red.) 2012. Technologiczna i ekologiczna modernizacja wybranych gospodarstw rodzinnych. Cz. 5. Modele przyszłościowych gospodarstw rodzinnych. Monografia. Falenty-Warszawa. Wydaw. ITP. ISBN 978-83-62416-33-2 ss. 220.
Jolanta Kurek, Zdzisław Wójcicki: Technologiczna i ekologiczna modernizacja wybranych gospodarstw rodzinnych, Część IV - Wyposażenie i działalność badanych obiektów w 2010 r.
ITP Falenty, 2011

Do cytowania:
Wójcicki Z., Kurek J. 2011. Technologiczna i ekologiczna modernizacja wybranych gospodarstw rodzinnych. Cz. 4. Wyposażenie i działalność wybranych obiektów w 2010 r. Monografia. Falenty-Warszawa. Wydaw. ITP. ISBN 978-83-62416-28-8 ss. 128.
Współczesne narzędzia identyfikacji oraz ochrony mokradeł i muraw w krajobrazie rolniczym
Wydawnictwo ITP Falenty - Warszawa, 2011

Do cytowania:
Dembek W., Gutkowska A., Piórkowski H. (red.) 2011. Współczesne narzędzia identyfikacji oraz ochrony mokradeł i muraw w krajobrazie rolniczym. Falenty. Wydaw. ITP. ISBN 978-83-62416-26-4 ss. 129.
Wacław Romaniuk, Grzegorz Fiedorowicz, Katarzyna Biskupska: "Analiza standardów technologicznych obór dla krów mlecznych w gospodarstwach rodzinnych i farmerskich". Monografia
Wydawnictwo ITP Falenty - Warszawa, 2011

Do cytowania:
Romaniuk W., Fiedorowicz G., Biskupska K. 2011. Analiza standardów technologicznych obór dla krów mlecznych w gospodarstwach rodzinnych i farmerskich. Falenty-Warszawa. Wydaw. ITP. ISBN 978-83-62416-21-9 ss. 66.
"Development trends in soil cultivation and fertilization engineering in the aspect of organic farming standards"
Scientific Editor: Prof. Edmund Kamiński
Wydawnictwo ITP Falenty, 2011

Do cytowania:
Kamiński E. (red.) 2011. Development trends in soil cultivation and fertilization engineering in the aspect of organic farming standards. Falenty. Wydaw. ITP. ISBN 978-83-62416-25-7 ss. 160.
Andrzej Myczko, Renata Myczko, Tomasz Kołodziejczyk, Renata Golimowska, Jakub Lenarczyk, Zygmunt Janas, Andrzej Kliber, Jerzy Karłowski, Mirosława Dolska: Budowa i eksploatacja biogazowni rolniczych. Poradnik dla inwestorów zainteresowanych budową biogazowni rolniczych
Redakcja naukowa: prof. dr hab. inż. Andrzej Myczko
MRiRW, ITP Poznań
Do cytowania:
Myczko A., Myczko R., Kołodziejczyk T., Golimowska R., Lenarczyk J., Janas Z., Kliber A., Karłowski J., Dolska M. 2011. Budowa i eksploatacja biogazowni rolniczych. Poradnik dla inwestorów zainteresowanych budową biogazowni rolniczych. Warszawa-Poznań. Wydaw. ITP. ISBN 978-83-62416-23-3 ss. 140.
Zdzisław Wójcicki, Jolanta Kurek: Technologiczna i ekologiczna modernizacja wybranych gospodarstw rodzinnych, Część III - Wyposażenie i działalność badanych obiektów w 2009 r. - cena 25 zł
ITP Falenty, 2011

Do cytowania:
Wójcicki Z., Kurek J. 2011. Technologiczna i ekologiczna modernizacja wybranych gospodarstw rodzinnych. Cz. 3. Wyposażenie i działalność wybranych obiektów w 2009 r. Monografia. Falenty-Warszawa. Wydaw. ITP. ISBN 978-83-62416-18-9 ss. 122.
Zdzisław Wójcicki: Technologiczna i ekologiczna modernizacja wybranych gospodarstw rodzinnych, Część II - Projekty modernizacji badanych obiektów - cena 25 zł
ITP Falenty, 2010

Do cytowania:
Wójcicki Z. 2010. Technologiczna i ekologiczna modernizacja wybranych gospodarstw rodzinnych. Cz. 2. Projekty modernizacji badanych obiektów. Monografia. Falenty-Warszawa. Wydaw. ITP. ISBN 978-83-62416-12-7 ss. 89.
Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem poprawy struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych, ochrony środowiska i standardów UE - cena 30 zł
Opracowania monograficzne pod redakcją naukową prof. dra hab. inż. Wacława Romaniuka
Do cytowania:
ITP 2014. Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych, ochrony środowiska i standardów UE. XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Falenty.
ISBN 978-83-62416-20-2 liczba stron: 323.
Conservation tillage systems and environment protection in sustainable agriculture
Falenty, 2011

Do cytowania:
Kamiński E. (red.) 2014. Conservation tillage systems and environment protection in sustainable agriculture. Falenty. Wydaw. ITP. ISBN 978-83-62416-19-6 ss. 86.


Wyniki badań z zakresu rolnictwa ekologicznego w 2010 roku
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, Falenty - 2011
ISBN 978-83-62416-14-1 liczba stron: 307
Streszczenia wyników badań z zakresu rolnictwa ekologicznego realizowanych w 2009 roku
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa - 2010
ISBN 978-83-62178-24-7 liczba stron: 318
Hydrogeniczne siedliska wilgotnościowe - cena 20 zł
(Biblioteczka Wiadomości IMUZ 79) - dodruk

Do cytowania: IMUZ 2014. Hydrogeniczne siedliska wilgotnościowe. Biblioteczka Wiadomości IMUZ. Nr 79. Falenty. ISBN 83-85735-03-8 ss. 93.
Modelling of biomass utilisation for energy purpose.
Bioforsk, Vol. 5, Nr 6, 2010

Do cytowania: GrzybekA. (red.) 2010. Modelling of biomass utilisation for energy purpose. Fokus. Vol. 5. Nr. 6. ISSN 0809-8662 ss. 138.
Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy - cena 40 zł
Wydawnictwo ITP, Falenty

Do cytowania:
Grzybek A. (red.) 2010. Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy. Falenty–Warszawa. Wydaw. ITP. ISBN 978-83-62416-08-0 ss. 230.
Rośliny motylkowate. Znaczenie gospodarcze i przyrodnicze - stan aktualny i przyszłość. -
Streszczenia prac.
cena 10 zł
Konferencja naukowo-techniczna pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
24-25 listopada 2010, Wydawnictwo ITP, Falenty

ISBN 978-83-62416-07-3 liczba stron: 34.
Wytyczne w zakresie wykorzystania produktów ubocznych oraz zalecanego postępowania z odpadami w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym. - cena 10 zł
Falenty - Warszawa, listopad 2010

Do cytowania:
ITP 2010. Wytyczne w zakresie wykorzystania produktów ubocznych oraz zalecanego postępowania z odpadami w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym. Falenty-Warszawa. Wydaw. ITP. ISBN 978-83-62416-06-6 ss. 102.
A. Muzalewski: "Koszty eksploatacji maszyn" Nr 25
Wydawnictwo ITP, Falenty - Warszawa, wrzesień 2010

Do cytowania:
Muzalewski A. 2010. Koszty eksploatacji maszyn. Nr 25. Falenty-Warszawa. Wydaw. ITP. ISBN 978-83-62416-05-9 ss. 56.
Zrównoważona konsumpcja środowiska przyrodniczego. Opracowanie monograficzne - cena 15 zł
Wydawnictwo ITP, Falenty - Kraków, 2010

Do cytowania:
Twardy S. (red.) 2010. Zrównoważona konsumpcja środowiska przyrodniczego. Opracowanie monograficzne. Falenty-Kraków. ITP. ISBN 978-83-62416-00-4 ss. 112.
Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych, ochrony środowiska i standardów UE - cena 30 zł
Wydawnictwo ITP, Oddział Warszawa, 2010

Do cytowania:
Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem infrastruktury, ochrony środowiska i standardów UE. XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Cz. 1
ISBN 978-83-62416-03-5 liczba stron: 318

 

Dział Wydawnictw ITP/Editorial Office
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Falenty, al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, Polska
tel. +48 22 720 05 98, fax +48 22 628 37 63