PUBLISHING HOUSE
Institute of Technology and Life Sciences

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn

NIP 534-243-70-04, REGON 142173348, tel. +48 22 243 52 32, +48 22 243 54 56, +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02,

  

Openopen accessAccess

NUMERY ARCHIWALNE (do 2009 r.)

Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
Rozprawy naukowe i monografie

 

nr 25 (2008 r.) L.Łabędzki, B. Bąk, E. Kanecka-Geszke, W. Kasperska-Wołowicz, K. Smarzyńska: "Związek między suszą meteorologiczną i rolniczą w różnych regionach agroklimatycznych Polski"
nr 18 (2006 r.) "Woda w krajobrazie rolniczym" red. naukowa W. Mioduszewski (35 zł)
nakład wyczerpany
nr 16 (2006 r.) Z. Miatkowski, S. Turbiak, W. Kowalik, A. Sołtysik, J. Lewiński: "Przydatność zdjęć satelitarnych Landsat TM do identyfikacji intensywnie odwodnionych siedlisk hydrogenicznych w rejonie KWB BeŁchatów" - cena 20 zł
nr 12 (2004 r.) Z. Wasilewski: "Zbiór pojęć i nazw używanych w łąkarstwie" cena 20 zł
nr 10 (2003 r.) Jan Łabętowicz, Andrzej Radecki, Zbigniew Wasilewski: "Waloryzacja obszarów wiejskich na potrzeby inwestycji środowiskowych" - cena 15 zł
nr 9 (2003 r.) Edmund Kaca, Leszek Łabędzki, Sławomir Chrzanowski, Izabela Czaplak, Wiesława Kasperska-Wołowicz: "Gospodarowanie zapasami wody użytecznej gleb torfowo murszowych w warunkach regulowanego odpływu w różnych regionach agroklimatycznych Polski" - cena 20 zł
nr 7 (2003 r. ) Adam Sołtysik, Zygmunt Miatkowski:  "Rozmieszczenie korzeni roślin uprawnych w glebie w warunkach stosowania zabiegów agromelioracyjnych"  - cena 15 zł
nr 6 (2003 r.) Zbigniew Kowalewski: "Wpływ retencjonowania wód powierzchniowych na bilans wodny małych zlewni rolniczych" - cena 20 zł  - nakład wyczerpany
nr 3 (2002r. ) Tadeusz Durkowski:  "Skuteczność zabiegów agromelioracyjnych i drenowania wybranych gleb Pomorza Zachodniego" 
nr 2 (2002 r.) Stefan Pietrzak: Ocena potencjalnych strat azotu na podstawie bilansu w gospodarstwach rolnych o zróżnicowanym udziale użytków zielonych. (cena 12 zł)
nr 1 (2002 r.) Tadeusz Marcinkowski: Identyfikacja strat azotu w towarowych gospodarstwach rolnych Żuław Wiślanych. (cena 15 zł)

 

Dział Wydawnictw ITP/Editorial Office
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Falenty, al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, Polska
tel. +48 22 243 52 32; +48 22 243 54 56