PUBLISHING HOUSE
Institute of Technology and Life Sciences

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn

NIP 534-243-70-04, REGON 142173348, tel. +48 22 243 52 32, +48 22 243 54 56, +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02,

  

Openopen accessAccess

NUMERY ARCHIWALNE (do 2009 r.)

Materiały Seminaryjne

 

nr 51 (2006 r.) - Aktualne problemy gospodarowania na użytkach zielonych i kształtowania środowiska w świetle obowiązujących norm prawnych
red. nauk. H. Jankowska -Huflejt
Konferencja naukowo-techniczna Jastrząb k. Poraja, 25-27.09.2006 r. - cena 25 zł

nr 50 (2006 r.) - Kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa w aspekcie norm unijnych
red. nauk. E. Kaca
Konferencja naukowo-techniczna Jastrząb k. Poraja, 25-27.09.2006 r. - cena 20 zł
nr 49 (2004 r.) - Perspektywy gospodarowania na trwałych użytkach zielonych w ramach "Wspólnej Polityki UE".
red. nauk. H. Jankowska -Huflejt
Konferencja naukowo-techniczna Falenty 18-19 listopada 2004 -
cena 10 zł
nr 48 (2002 r.) - Użytki ekologiczne w środowisku przyrodniczym. Konferencja Naukowa Żywiec-Moszczanica 21-22 maja 2002 (cena 12 zł)
nr 45 (2000 r.) - Nowoczesne metody produkcji pasz na użytkach zielonych i ocena ich wartości pokarmowej Pr. zbiorowa pod red. H. Jankowskiej-Huflejt i J. Zastawnego (cena 30 zł)
nr 44 (1999 r.) - Gospodarowanie na użytkach zielonych w warunkach rolnictwa integrowanego. Pr. zbiorowa pod red. H. Jankowskiej-Huflejt i J. Zastawnego (cena 20 zł)
nr 43 (1999 r.) - Aktualna problematyka ochrony mokradeł. Pr. zbior. pod red. W. Dembka (cena 28 zł)

 

Dział Wydawnictw ITP/Editorial Office
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Falenty, al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, Polska
tel. +48 22 243 52 32; +48 22 243 54 56