PUBLISHING HOUSE
Institute of Technology and Life Sciences

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn

NIP 534-243-70-04, REGON 142173348, tel. +48 22 243 52 32, +48 22 243 54 56, +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02,

  

Openopen accessAccess

SERIE ZAMKNIĘTE

Rozprawy habilitacyjne

A. Misztal (2000 r.):
Odpływ wody i ewapotranspiracja w warunkach zróżnicowanego rolniczego użytkowania gleby górskiej w rejonie Małych Pienin (cena 20 zł)
W. Dembek (2000 r.):
Wybrane aspekty zróżnicowania torfowisk w młodo- i staroglacjalnych krajobrazach Polski wschodniej (cena 25 zł)
Z. Wasilewski (1999 r.):
Wpływ długotrwałego i zróżnicowanego nawożenia azotem na produkcyjność pastwisk grądowych (cena 12 zł)
M. Sikorski (1998 r.):
Gospodarka ściekami bytowymi na wsi jako czynnik ochrony środowiska (cena 12 zł)

 

Dział Wydawnictw ITP/Editorial Office
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Falenty, al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, Polska
tel. +48 22 243 52 32; +48 22 243 54 56