PUBLISHING HOUSE
Institute of Technology and Life Sciences

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn

NIP 534-243-70-04, REGON 142173348, tel. +48 22 243 52 32, +48 22 243 54 56, +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02,

  

Openopen accessAccess

NUMERY ARCHIWALNE (do 2009 r.)

Materiały Instruktażowe. Procedury

 

135/19
Nomogramy do obliczeń kanałów przyzbiornikowych
Materiały pomocnicze do projektowania

Opracował: doc. dr hab. Zbigniew Kowalewski
Wydawnictwo IMUZ 2009 r. (8 zł)
133/17
Dobre praktyki w zakresie ograniczania emisji amoniaku z nawozów
Opracował: doc. dr hab. Stefan Pietrzak
Wydawnictwo IMUZ 2009 r. (8 zł)
132/16
Wytyczne wykorzystania numerycznego modelu terenu oraz cyfrowej mapy glebowo-rolniczej do wyznaczania granicy rolno-leśnej
Opracowała: prof. dr hab. Janina Fatyga
Wydawnictwo IMUZ 2008 r. (8 zł)

131/15
Procedura pomiaru emisji podtlenku azotu z powierzchni gleby
Opracował: dr inż. Piotr Burczyk
Wydawnictwo IMUZ 2008 r. (8 zł)

130/14
Zalecenia dotyczące eksploatacji oczyszczalni ścieków w obszarach górskich
Opracował: dr inż. Sylwester Smoroń
Wydawnictwo IMUZ 2008 r. (8 zł)

129/13
Wytyczne dotyczące turystyki i agroturystyki w ramach zrównoważonego rozwoju obszaru zlewni Iłżanki
Opracowali: dr inż. Marek Kopacz, dr Zbigniew Ostrach, prof. dr hab. Stanisław Twardy
Wydawnictwo IMUZ 2008 r. (8 zł)

128/12
Procedura wyznaczania atrakcyjności turystycznej w zlewni Iłżanki z uwzględnieniem zasobów środowiskowych i krajobrazowo-przyrodniczych
Opracowali: dr inż. Marek Kopacz, dr Zbigniew Ostrach, prof. dr hab. Stanisław Twardy
Wydawnictwo IMUZ 2008 r. (8 zł)

127/11
Małe zbiorniki wodne. Wytyczne projektowania
Opracował: prof. dr hab. Waldemar Mioduszewski
Wydawnictwo IMUZ 2008 r. (8 zł)

125/9
Wytyczne wykonawstwa pionowych przegród przeciwfiltracyjnych z zawiesin twardniejących w korpusach i podłożu wałów przeciwpowodziowych
Opracowała: doc. dr hab. inż. Magdalena Borys
Nakład wyczerpany - nowe uaktualnione wydanie - Materiały Instruktażowe nr 142/26 z 2017

124/8
Wytyczne wykonywania corocznych i doraźnych kontroli stanu trchnicznego wału przeciwpowodziowego
Opracowała: doc. dr hab. inż. Magdalena Borys
Nakład wyczerpany - nowe uaktualnione wydanie - Materiały Instruktażowe nr 137/21 z 2013

123/7
Kryteria oraz skala ocen stanu technicznego i bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych
Opracowała: doc. dr hab. inż. Magdalena Borys
Wydawnictwo IMUZ 2008 r. (8 zł)

122/6
Procedura bilansowania składników nawozowych metodą "u wrót gospodarstwa"
Opracował: doc. dr hab. Stefan Pietrzak
Wydawnictwo IMUZ 2008 r. (8 zł)

121/5
Wytyczne zbioru i konserwacji pasz z użytków zielonych w gospodarstwach ekologicznych
Opracowała: dr inż. Barbara Wróbel
Wydawnictwo IMUZ 2008 r. (8 zł)

120/4
Wytyczne wypasu bydła w gospodarstwach ekologicznych
Opracował: doc. dr hab. Zbigniew Wasilewski
Wydawnictwo IMUZ 2008 r. (8 zł)

119/3
Wytyczne nawożenia łąk w gospodarstwach ekologicznych
Opracowała: dr inż. Halina Jankowska-Huflejt
Wydawnictwo IMUZ 2008 r. (8 zł)

118/2
Wytyczne budowy stanowiska z biologicznym podłożem do napełniania opryskiwaczy
Opracował: doc. dr hab. Stefan Pietrzak
Wydawnictwo IMUZ 2008 r. (8 zł)

117/1
Procedura szacowania emisji amoniaku ze źródeł rolniczych
Opracował: doc. dr hab. Stefan Pietrzak
Wydawnictwo IMUZ 2008 r. (8 zł)

 

Dział Wydawnictw ITP/Editorial Office
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Falenty, al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, Polska
tel. +48 22 243 52 32; +48 22 243 54 56