PUBLISHING HOUSE
Institute of Technology and Life Sciences

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn

NIP 534-243-70-04, REGON 142173348, tel. +48 22 243 52 32, +48 22 243 54 56, +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02,

  

Openopen accessAccess

Materiały Informacyjne

Materiały Informacyjne - wydawnictwo nieregularne, zawiera prace przedstawiające najnowsze osiągnięcia nauki i praktyki na podstawie literatury zagranicznej i krajowej, wyniki badań prowadzonych w ITP lub informujące o stanie wiedzy na dany temat.

 

Program rozwoju melioracji wodnych w perspektywie średnio- i długookresowej
Nr 62 (2015 r.) Województwo zachodniopomorskie (treść)
Nr 61 (2015 r.) Województwo wielkopolskie(treść)
Nr 60 (2015 r.) Województwo warmińsko mazurskie (treść)
Nr 59 (2015 r.) Województwo świętokrzyskie (treść)
Redakcja naukowa: prof. dr hab. Edmund Kaca
Program rozwoju melioracji wodnych w perspektywie średnio- i długookresowej
Nr 58 (2015 r.) Województwo śląskie (treść)
Nr 57 (2015 r.) Województwo pomorskie (treść)
Nr 56 (2015 r.) Województwo podlaskie (treść)
Nr 55 (2015 r.) Województwo podkarpackie (treść)
Redakcja naukowa: prof. dr hab. Edmund Kaca
Program rozwoju melioracji wodnych w perspektywie średnio- i długookresowej
Nr 54 (2015 r.) Województwo opolskie (treść)
Nr 53 (2015 r.) Województwo mazowieckie(treść)
Nr 52 (2015 r.) Województwo małopolskie (treść)
Nr 51 (2015 r.) Województwo łódzkie (treść)
Redakcja naukowa: prof. dr hab. Edmund Kaca
Program rozwoju melioracji wodnych w perspektywie średnio- i długookresowej
Nr 50 (2015 r.) Województwo lubuskie (treść)
Nr 49 (2015 r.) Województwo lubelskie (treść)
Nr 48 (2015 r.) Województwo kujawsko-pomorskie (treść)
Nr 47 (2015 r.) Województwo dolnośląskie (treść)
Redakcja naukowa: prof. dr hab. Edmund Kaca
Nr 46 (2015 r.)
Tadeusz Liziński, Marcin Bukowski, Anna Wróblewska:
Podstawy metodyki oceny inwestycji na obszarach wiejskich
Falenty 2015, Wydawnictwo ITP
Nr 44 (2015 r.)
Waldemar Mioduszewski, Zbigniew Kowalewski: Zwiększanie eksploatacyjnych zasobów płytkich wód podziemnych
Falenty 2015, Wydawnictwo ITP
Nr 42 (2015 r.)
Jerzy Barszczewski, Halina Jankowska-Huflejt, Michał Mendra:
Renowacja trwałych użytków zielonych
Falenty 2015, Wydawnictwo ITP
Nr 41 (2015 r.)
Halina Jankowska-Huflejt:
Gospodarowanie na łąkach i pastwiskach w gospodarstwach ekologicznych
Falenty 2015, Wydawnictwo ITP
Nr 40 (2015 r.)
Barbara Wróbel, Jerzy Terlikowski, Piotr Wesołowski, Jerzy Barszczewski:
Racjonalne użytkowanie łąk niżowych
Falenty 2015, Wydawnictwo ITP
Nr 39 (2015 r.)
Jerzy Barszczewski, Zbigniew Wasilewski, Michał Mendra:
Racjonalne użytkowanie pastwisk niżowych
Falenty 2015, Wydawnictwo ITP
Nr 38 (2015 r.)
Stanisław Twardy, Sylwester Smoroń, Jerzy Barszczewski::
Racjonalne użytkowanie łąk górskich (na przykładzie obszarów karpackich)
Falenty 2015, Wydawnictwo ITP
okładka numeru 136Nr 37 (2015 r.)
Stanisław Twardy, Jerzy Barszczewski:
Racjonalne użytkowanie pastwisk górskich
Falenty 2015, Wydawnictwo ITP

 

Dział Wydawnictw ITP/Editorial Office
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Falenty, al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, Polska
tel. +48 22 243 52 32; +48 22 243 54 56