PUBLISHING HOUSE
Institute of Technology and Life Sciences

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn

NIP 534-243-70-04, REGON 142173348, tel. +48 22 243 52 32, +48 22 243 54 56, +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02,

  

Openopen accessAccess

Inżynieria w Rolnictwie. Monografie

 

Monografie nr 25
Jan Pawlak:
Środki mechanizacji w rolnictwie polskim po II wojnie światowej; Farm machinery in polish agriculture after the second world war
Spis treści
Wydawnictwo ITP, Falenty 2017

Do cytowania:
Pawlak J. 2017. Środki mechanizacji w rolnictwie polskim po II wojnie światowej. Inżynieria w Rolnictwie. Monografie. Nr 25. Falenty. Wydaw. ITP. ISBN 978-83-65426-25-3 ss. 127
Monografie nr 24
Gospodarowanie na trwałych użytkach zielonych; Farming on permanent grasslands
Redakcja naukowa: prof. dr hab. inż. Edmund Kamiński
Wydawnictwo ITP, Falenty 2016

Do cytowania:
Kamiński E. (red.). 2016. Gospodarowanie na trwałych użytkach zielonych. Inżynieria w Rolnictwie. Monografie. Nr 24. Falenty. Wydaw. ITP. ISBN 978-83-65426-24-6 ss. 198.
Monografie nr 23
Kierunki rozwoju techniki w transporcie rolniczym, uprawie gleby, siewie, nawożeniu i ochronie roślin; Trends of technique development in agricultural transport, soil tillage, seeding, fertilization and plant protection
Redakcja naukowa: dr hab. inż. Wiesław Golka
Wydawnictwo ITP, Falenty 2016

Do cytowania:
Golka W. (red.). 2016. Kierunki rozwoju techniki w transporcie rolniczym, uprawie gleby, siewie, nawożeniu i ochronie roślin. Inżynieria w Rolnictwie. Monografie. Nr 23. Falenty. Wydaw. ITP. ISBN 978-83-65426-16-1 ss. 137.
Monografie nr 22
Instalacje agroenergetyczne- aspekty środowiskowy i logistyczny; Agro-energetic systems - environmental aspects and logistics
Pr. zbior. Red. A. Grzybek, P. Pasyniuk
Wydawnictwo ITP, Falenty 2016

Do cytowania:
Instalacje agroenergetyczne - aspekty środowiskowy i logistyczny [Agro-energetic systems - environmental aspects and logistics]. 2016. Pr. zbior. Red. A. Grzybek, P. Pasyniuk. Inżynieria w Rolnictwie. Monografie. Nr 22. Falenty. Wydaw. ITP. ISBN 978-83-65426-15-4 ss. 171.
Monografie nr 21
Zdzisław Wójcicki:
Efekty modernizacji modelowego gospodarstwa rodzinnego; Effects of modernization of a model family farm
Wydawnictwo ITP, Falenty 2015

Do cytowania:
Wójcicki Z. 2015. Efekty modernizacji modelowego gospodarstwa rodzinnego. Inżynieria w Rolnictwie. Monografie. Nr 21. Falenty. Wydaw. ITP. ISBN 978-83-62416-95-0 ss. 153.
Monografie nr 20
Anna Grzybek, Jan Pawlak:
Technologie produkcji i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w rolnictwie oraz koszty i bariery ich stosowania; Technology of production and use as well as costs and barriers of renewable energy sources in agriculture
Wydawnictwo ITP, Falenty 2015

Do cytowania:
Grzybek A., Pawlak J. 2015. Technologie produkcji i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w rolnictwie oraz koszty i bariery ich stosowania. Inżynieria w Rolnictwie. Monografie. Nr 20. ISBN 978-83-62416-89-9 ss. 152.
Monografie nr 19
Anna Grzybek, Jan Pawlak:
Potencjał i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w rolnictwie; Potential and use of renewable energy sources in agriculture
Wydawnictwo ITP, Falenty 2015


Do cytowania:
Grzybek A., Pawlak J. 2015. Potencjał i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w rolnictwie. Inżynieria w Rolnictwie. Monografie. Nr 19. ISBN 978-83-62416-88-2 ss. 137.
Monografie nr 18
Jan Radosław Kamiński, Igor Stepanovič Kruk, Aleksander Szeptycki:
Ciągnikowe agregaty maszynowe w nowoczesnym rolnictwie: Tractor-machine sets in modern agriculture
Wydawnictwo ITP, Falenty 2015


Do cytowania:
Kamiński J.R., Kruk I.S., Szeptycki A. 2015. Ciągnikowe agregaty maszynowe w nowoczesnym rolnictwie. Inżynieria w Rolnictwie. Monografie. Nr 18. ISBN 978-83-62416-86-8 ss. 133.
Monografie nr 17
Wacław Romaniuk, Kamila Mazur, Konrad Rudnik, Katarzyna Biskupska:
Kompleksowa ocena standardów technologicznych oraz modułów budowlanych w chowie bydła; Complex evaluation of technological standards and building modules in cattle housing
Wydawnictwo ITP, Falenty 2014

Do cytowania:
Romaniuk W., Mazur K., Rudnik K., Biskupska K. 2014. Kompleksowa ocena standardów technologicznych oraz modułów budowlanych w chowie bydła. Inżynieria w Rolnictwie. Monografie. Nr 17. ISBN 978-83-62416-72-1 ss. 134.
Monografie nr 16
Wiesław Golka:
Transport w rodzinnych gospodarstwach rolnych; Transportation in rural family farms
Wydawnictwo ITP, Falenty 2014Do cytowania:
Golka W. 2014. Transport w rodzinnych gospodarstwach rolnych. Inżynieria w Rolnictwie. Monografie. Nr 16. ISBN 978-83-62416-69-1 ss. 110.
Monografie nr 15
Ryszard Jerzy Konieczny:
Wpływ wybranych parametrów technicznych i technologicznych na wydajność aeratora pulweryzacyjnego; The effect of the selected technical and technological parameters on the pulvirizing aerator performance
Wydawnictwo ITP, Falenty 2013

Do cytowania:
Konieczny R.J. 2013. Wpływ wybranych parametrów technicznych i technologicznych na wydajność aeratora pulweryzacyjnego. Inżynieria w Rolnictwie. Monografie. Nr 15. ISBN 978-83-62416-64-6 ss. 145.
Monografie nr 14
Wojciech Golimowski:
Dobór surowca do produkcji biopaliw do pojazdów rolniczych; Raw material selection for production of biofuel for agricultural vehicles
Wydawnictwo ITP, Falenty 2013


Do cytowania:
Golimowski W. 2013. Dobór surowca do produkcji biopaliw do pojazdów rolniczych. Inżynieria w Rolnictwie. Monografie. Nr 14. ISBN 978-83-62416-63-9 ss. 111.
Monografie nr 13
Wacław Romaniuk, Marcin Majchrzak:
Przygotowanie i zadawanie pasz treściwych i objętościowych oraz sposoby ich magazynowania w gospodarstwach rodzinnych i farmerskich; Storage, preparation and discharge of bulk and concentrate feeds in family farms and farming enterprises
Wydawnictwo ITP, Falenty 2013

Do cytowania:
Romaniuk W., Majchrzak M. 2013. Przygotowanie i zadawanie pasz treściwych i objętościowych oraz sposoby ich magazynowania w gospodarstwach rodzinnych i farmerskich. Inżynieria w Rolnictwie. Monografie. Nr 13. ISBN 978-83-62416-59-2 ss. 124.
Monografie nr 12
Piotr Pasyniuk:
Wpływ zasilania silników olejem roślinnym na parametry eksploatacyjne ciągników rolniczych; Impact of supplying the engines with vegetable oil on operational parameters of the agricultural tractors
Wydawnictwo ITP, Falenty 2013

Do cytowania:
Pasyniuk P. 2013. Wpływ zasilania silników olejem roślinnym na parametry eksploatacyjne ciągników rolniczych. Inżynieria w Rolnictwie. Monografie. Nr 12. ISBN 978-83-62416-56-1 ss. 90.
Monografie nr 11
Rośliny oleiste i ich wykorzystanie jako paliwa do ciągników rolniczych; Oil plants and their use as fuel for agricultural tractors
Redakcja naukowa: dr inż. Wojciech Golimowski
Wydawnictwo ITP, Falenty 2012


Do cytowania:
Golimowski W. (red.) 2012. Rośliny oleiste i ich wykorzystanie jako paliwa do ciągników rolniczych. Inżynieria w Rolnictwie. Monografie. Nr 11. ISBN 978-83-62416-55-4 ss. 143.
Monografie nr 10
Biogazownie rolnicze - technologia i eksploatacja; agriculture biogas plants - technology and maintenance
Redakcja naukowa: dr hab. inż. Robert Szulc
Wydawnictwo ITP, Falenty 2012Do cytowania:
Szulc R. (red.) 2012. Biogazownie rolnicze – technologia i eksploatacja. Inżynieria w Rolnictwie. Monografie. Nr 10. ISBN 978-83-62416-54-7 ss. 102.
Monografie nr 9
Wacław Romaniuk, Andrzej Głaszczka, Katarzyna Biskupska:
Analiza rozwiązań instalacji biogazowych dla gospodarstw rodzinnych i farmerskich; Analysis of the biogas installation solutions for the family farms and farming eneterprises
Wydawnictwo ITP, Falenty 2012

Do cytowania:
Romaniuk W., Głaszczka A., Biskupska K. 2012. Analiza rozwiązań instalacji biogazowych dla gospodarstw rodzinnych i farmerskich. Inżynieria w Rolnictwie. Monografie. Nr 9. ISBN 978-83-62416-53-0 ss. 94.

Monografie nr 8
Jan Pabis, Aleksander Szeptycki:
Wykorzystanie kolektorów słonecznych w suszarnictwie produktów rolnych; Utilization of solar collectors for drying of agricultural products
Wydawnictwo ITP, Falenty 2012


Do cytowania:
Pabis J., Szeptycki A. 2012. Wykorzystanie kolektorów słonecznych w suszarnictwie produktów rolnych. Inżynieria w Rolnictwie. Monografie. Nr 8. ISBN 978-8-62416-52-3 ss. 123.
Monografie nr 7
Słoma - wykorzystanie w energetyce cieplnej; Straw - implementetion in heating
Redakcja naukowa: Prof. dr hab. Anna Grzybek
Wydawnictwo ITP, Falenty 2012Do cytowania:
Grzybek A. (red.). 2012. Słoma – wykorzystanie w energetyce cieplnej. Inżynieria w Rolnictwie. Monografie. Nr 7. ISBN 978-83-62416-48-6 ss. 208.
Monografie nr 6
Improwing soil treatment technology and mineral fertilization Scientific
Editor: Prof. Edmund Kamiński
Doskonalenie zabiegów technologicznych w uprawie gleby i nawożeniu mineralnym
Redakcja naukowa: Prof. Edmund Kamiński
Wydawnictwo ITP, Falenty 2012


Do cytowania:
Kamiński E. (red.) 2012. Improving soil treatment technology and mineral fertilization. Inżynieria w Rolnictwie. Monografie. Nr 6. ISBN 978-83-62416-47-9 ss. 152.
Monografie nr 5
Wacław Romaniuk, Konrad Rudnik, Katarzyna Biskupska:
Kształtowanie obiektów budowlanych i działek zagrodowych w gospodarstwach specjalizujących się w chowie bydła
– wytyczne projektowe
Formation of building objects and farmstead sites in the farms specialized in cattle raising – designing guidelines
Wydawnictwo ITP, Falenty 2012

Do cytowania:
Romaniuk W., Rudnik K., Biskupska K. 2012. Kształtowanie obiektów budowlanych i działek zagrodowych specjalizujących się w chowie bydła – wytyczne projektowe. Inżynieria w Rolnictwie. Monografie. Nr 5. ISBN 978-83-62416-43-1 ss. 152.
okladka nr 4 Monografie nr 4
Wacław Romaniuk, Kamila Mazur, Tadeusz Domasiewicz, Witold Jan Wardal, Katarzyna Biskupska:
Kształtowanie warunków środowiskowych w chowie bydła mlecznego – stan istniejący i propozycje przebudowy - cena 23,81 zł
Wydawnictwo ITP, Falenty 2012

Do cytowania:
Romaniuk W., Mazur K., Domasiewicz T., Wardal W.J., Biskupska K. 2012. Kształtowanie warunków środowiskowych w chowie bydła mlecznego – stan istniejący i propozycje przebudowy. Inżynieria w Rolnictwie. Monografie. Nr 4. ISBN 978-83-62416-36-3 ss. 92.
Monografie nr 3
Wacław Romaniuk, Kamila Mazur, Witold Jan Wardal, Marcin Majchrzak:
Proces technologiczny w chowie bydła mięsnego
Wydawnictwo ITP, Falenty 2012
Do cytowania:
Romaniuk W., Mazur K., Wardal W.J., Majchrzak M. 2012: Proces technologiczny w chowie bydła mięsnego. Inżynieria w Rolnictwie. Monografie. Nr 3. ISBN 978-83-62416-35-6 ss. 98.
Monografie nr 2
Andrzej Jucherski, Krzysztof Król:
Możliwości i uwarunkowania rozwoju technologiczno-ekonomicznego górskich towarowych gospodarstw rolnych na przykładzie Beskidu Sądeckiego i Niskiego - cena 33,33 zł
Wydawnictwo ITP, Falenty 2011

Do cytowania:
Jucherski A., Król K.2011. Możliwości i uwarunkowania rozwoju technologiczno-ekonomicznego górskich towarowych gospodarstw rolnych na przykładzie Beskidu Sądeckiego i Niskiego. Inżynieria w Rolnictwie. Monografie. Nr 2. ISBN 978-83-62416-29-5 ss. 200.
Monografie nr 1
Jan Pawlak:
Sposoby i możliwości poprawy efektywności nakładów na mechanizację rolnictwa - cena 23,81 zł
Wydawnictwo ITP, Falenty 2011
Do cytowania:
Pawlak J. 2011. Sposoby i możliwości poprawy efektywności nakładów na mechanizację rolnictwa. Inżynieria w Rolnictwie. Monografie. Nr 1. ISBN 978-83-62416-22-6 ss. 119.

 

Dział Wydawnictw ITP/Editorial Office
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Falenty, al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, Polska
tel. +48 22 243 52 32; +48 22 243 54 56