PUBLISHING HOUSE
Institute of Technology and Life Sciences

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn

NIP 534-243-70-04, REGON 142173348, tel. +48 22 243 52 32, +48 22 243 54 56, +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02,

  

Openopen accessAccess

 

GHOSTWRITING

Wydawnictwo Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego dąży do jawności podmiotów, które przyczyniły się do powstania zgłaszanych artykułów i dokłada wszelkich starań, aby wyeliminować przypadki "ghostwriting" i "guest authorship".

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z "ghostwriting" mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Natomiast z przypadkiem "guest authorship" ("honorary authorship") mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

Aby zapobiec przypadkom "ghostwriting", "guest authorship", Wydawnictwo ITP wymaga od autorów złożenia oświadczenia w którym zawarte są informacje na temat wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji.

Redakcja wymaga również podania informacji o podmiotach finansujących daną publikację. Wszelkie przypadki "ghostwriting" oraz "guest authorship" udokumentowane przez Redakcję będą zgłaszane odpowiednim podmiotom.

(na podstawie wytycznych MNiSW)

 

Dział Wydawnictw ITP/Editorial Office
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Falenty, al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, Polska
tel. +48 22 243 52 32; +48 22 243 54 56