PUBLISHING HOUSE
Institute of Technology and Life Sciences

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn

NIP 534-243-70-04, REGON 142173348, tel. +48 22 243 52 32, +48 22 243 54 56, +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02,

  

Openopen accessAccess

SERIE ZAMKNIĘTE

Biblioteczka Wiadomości IMUZ

nr 99 (2001 r.) - Z. Miatkowski "Wpływ zabiegów agromelioracyjnych na właściwości fizyczno-wodne gleb zwięzłych oraz ukorzenienie i plon roślin" (cena 15 zł)
nr 98 (2001 r.) - red. nauk. W. Dembek "Spasanie podmokłych łąk w dolinach Biebrzy jako metoda ochrony ich walorów przyrodniczych" (cena 20 zł)
nr 97 (2000 r.) - W. Dembek, M. Rycharski, H. Piórkowski: "Mokradła i użytki zielone Polski na tle zróżnicowania geograficznego" (cena 25 zł)
nr 96 (2000 r.) - S. Jurczuk: "Wpływ regulacji stosunków wodnych na osiadanie i mineralizację gleb organicznych" (cena 15 zł)
nr 95 (2000 r.) - red. nauk. J. Ostrowski i K. Dąbrowska-Zielińska: "Szacowanie plonów z użytków zielonych w skali regionalnej z zastosowaniem teledetekcji satelitarnej" (cena 20 zł)
nr 94 (2000 r.) - red. nauk. S. Łojewski: "Problemy i metody oceny ekonomicznej i ekonomiczno-ekologicznej przedsięwzięć melioracyjnych" (cena 20 zł)
nr 93 (1999 r.) - E. Kaca: "Modelowanie nawodnień podsiąkowych" (cena 25 zł)
nr 92 (1998 r.) - M. Fabianowicz: "Polska bibliografia torfowa 1991-1995" (cena 12 zł)
nr 91 (1997 r.) - Sz. L. Dąbkowski i in.: "Urządzenia i budowle do pomiaru przepływu wody w systemach wodno-melioracyjnych" (cena 7 zł)
Nakład wyczerpany

 

Dział Wydawnictw ITP/Editorial Office
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Falenty, al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, Polska
tel. +48 22 243 52 32; +48 22 243 54 56