Wydawnictwo - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy

image/svg+xml
image/svg+xml
Przejdź do treści
Wydawnictwo

image/svg+xml
Wydawnictwo istnieje od drugiej połowy XX w., a po połączeniu IMUZ i IBMER jako Wydawnictwo ITP od 2010 r. prowadzi działalność obejmującą dwa główne obszary tematyczne:
  • agrośrodowiskowy – ochrona, użytkowanie, kształtowanie krajobrazu i infrastruktury obszarów wiejskich, zasobów wodnych, agroekosystemów, trwałych użytków zielonych, środowiska i przyrody obszarów dolinowych oraz górskich
  • inżynieryjno-techniczny – innowacyjne, kompleksowe technologie w produkcji roślinnej, zwierzęcej, w tym ryb i przetwórstwie rolno-spożywczym, infrastrukturze technicznej wsi oraz w pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych; bezpieczeństwo stosowanych technologii oraz użytkowania maszyn i urządzeń.
W ramach swej działalności Wydawnictwo ITP wydaje:
Wydawnictwo ITP świadczy również zewnętrzne usługi wydawnicze.
Zespół Wydawnictwa ITP
Adam Brysiewicz - Kierownik Działu Wydawnictw
Grażyna Pucek - Redaktor
Elżbieta Golubiewska - Redaktor
Izabela Miszta - Redaktor
Dział Wydawnictw ITP/Editorial Office
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Państwowy Instytut Badawczy
Falenty, al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, Polska
tel. +48 22 243 54 54

www.itp.edu.pl/wydawnictwo.html
e-mail:wydawnictwo@itp.edu.pl
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści