Współpraca - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy

image/svg+xml
image/svg+xml
Przejdź do treści
Współpraca krajowa
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy jest Partnerem Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) funkcjonującej w ramach Krajowej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW), koordynowanej przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.
Celem głównym SIR jest wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich, natomiast cele szczegółowe to:
 • ułatwianie tworzenia oraz funkcjonowania sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiotami doradczymi, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego oraz pozostałymi podmiotami wspierającymi wdrażanie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich;
 • ułatwianie wymiany wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich;
 • pomoc w tworzeniu grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz pomoc w opracowaniu projektów przez grupy operacyjne i partnerstwa na rzecz innowacji.
Więcej informacji na temat SIR uzyskać można na stronie internetowej https://sir.cdr.gov.pl/ oraz Facebook

Współpraca międzynarodowa
 • Latvian Plant Protection Research Institute (Łotwa, Priekule), State Stende Cereals Breeding Institute - miejscowość Dizstende (Łotwa, Ryga), Bioforsk. Norway (Norwegia, Oslo),  State Research Institute of Horticulture Food Institute of Kaunas Technology University (Litwa, Kowno), Institute of Animal Science of Lithuanian Veterinary Academy (Litwa, Wilno), Lithuanian Institute of Agrarian Economics (Litwa, Wilno), IUNG Puławy (Polska), ITP Falenty (Polska), Instytut Włókien Naturalnych- Poznań (Polska); Stały Komitet do Spraw Badań w Rolnictwie-Rozwój zrównoważonego Rolnictwa w Rejonie Morza Bałtyckiego; stała współpraca
 • EPA - Agencja Ochrony Środowiska USA; Waszyngton, USA; Program Rynkowego Wykorzystania Metanu, współpraca ciągła
 • Institute of Agricultural, Environmental Engineering and Energy Engineering (Austria, Wiedeń), Joanneum Research Forschungsgeselschaft GmbH (Austria, Graz), Catholic University Leuven (Belgia, Leuven), Belaruskij Nautzno-Issledovatelny Institut Mekhanizacji Sielskogo- Khoziajstva. Mińsk (Białoruś Mińsk), Estonian Agricultural University (Estonia Tartu), Institute of Agricultural and Environmental Engineering (IMAG) Wageningen (Holandia, Wageningen), Lithuanian Institute of Animal Sciences, Radviliskis reg. (Litwa, Kowno), Lithuanian Agricultural Advisory Service (LAAS), Akademija, Kedainiai reg. (Litwa Kiejdany), Lithuanian University of Agriculture, Akademija., Kauno raj. (Litwa), Lithuanian Veterinary Academy, Kaunas (Litwa), Institute of Agricultural Engineering Bornim (Niemcy, Poczdam Bornim), Ukrainian R. Inst.on Testing and Forec. of Machinery and Technologies for Agric.Prod. (Ukraina, Doslidnitskoe), Avian Science Research Centre SAC, Ayr Scotland (Ayr, Szkocja), National Institute of Chemistry, Ljubljana (Słowenia,  Liubliana), B. A. D. Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH (Niemcy, Monachium), Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) Alnarp (Szwecja,  Alnarp): Eliminowanie rolniczych zagrożeń zdrowia i środowiska. AGRORISKS Sieć naukowa; współpraca ciągła
 • TÜV/ZETOM; Rheinland Berlin, Niemcy; Badania i certyfikacja wyrobów, współpraca ciągła
 • LGA; Norymberga, Niemcy; Badania i certyfikacja wyrobów, umowa na czas nieokreślony
 • SEMKO; Kista, Szwecja; Badania i certyfikacja wyrobów; umowa na czas nieokreślony
 • DPLF; Kassel, Niemcy; Badania i certyfikacja wyrobów, umowa na czas nieokreślony
 • VDE; Offenbach, Niemcy; Badania i certyfikacja wyrobów, umowa na czas nieokreślony
 • SZZPLS; Praga-Rzepy Czechy; Badania i certyfikacja wyrobów; umowa na czas nieokreślony
 • DLG; Gross-Umstadt Niemcy; Badania i certyfikacja wyrobów; umowa na czas nieokreślony
 • UkrNIIPIT; Doslidnickoe Ukraina; Badania maszyn i certyfikacja; umowa na czas nieokreślony
 • Nacionalnyj Universitet Bioresursov i Prirodopolzovania Ukrainy-NUBiPU; Kijów Ukraina; Badania naukowe i wdrożenie nowoczesnych technologii dziedzinie produkcji rolniczej. Wymiana informacji naukowo-technicznej, wspólne organizowanie konferencji międzynarodowych, wymiana wyników badań. Opracowania w dziedzinie odnawialnych źródeł energii; umowa wieloletnia
 • Białoruski Państwowy Instytut Metrologii BielGIM; Białoruś, Mińsk; Prace mające na celu ułatwienie potwierdzenia zgodności w dziedzinie bezpieczeństwa maszyn; umowa wieloletnia
 • Białoruska stacja badawcza maszyn – Privolnyj; Białoruś, Privolnyj k/Mińska; Prace mające na celu ułatwienie potwierdzenia zgodności w dziedzinie bezpieczeństwa maszyn; umowa wieloletnia
 • Mohylewski Państwowy Uniwersytet Żywnościowy Białoruś; Wymiana informacji naukowej, publikacja wyników badań naukowych, bezterminowo
 • Instytut Energetyki NAN Białorusi Mińsk, Współpraca naukowo-techniczna pomiędzy partnerami bezterminowo
 • VNIIMŻ- Moskwa Podolsk Instytut Mechanizacji Hodowli Zwierzęcej; współpraca naukowo-techniczna w zakresie produkcji zwierzęcej; do  20.04.2021
 • FGBOU VO Rosyjski, Państwowy, Zaoczny Uniwersytet Rolniczy; Rosja, Balashikha koło Moskwy; Wymiana informacji naukowo-technicznej, wspólne organizowanie konferencji międzynarodowych ;do 23.09.2020
 • FGBNU Instytut agroinżynieryjnych i ekologicznych problemów produkcji rolnej, Petersburg-Tiarlevo; Rozwój współpracy naukowo-technicznej i wdrażanie nowoczesnych technologii do rolnictwa; do 07.08.2020
 • TSU; Piestany Słowacja; Badania kolektorów słonecznych; do 10.09.2019
 • Białoruski Państwowy Uniwersytet Rolniczo-Techniczny; Mińsk, Białoruś; Ekonomiczno-techniczne środki do dystrybucji pasz i usuwania obornika. Opracowanie zunifikowanych standardów w produkcji zwierzęcej. Opracowanie technologii mechanizacji przygotowania i rozdziału pasz w procesach pozyskiwania mleka i w procesach usuwania obornika, z uwzględnieniem ochrony środowiska; do 17.07.2019
 • Department of Machine Engineering of Vilnius Gediminas Technical University;Wilno Litwa Współpraca naukowo-techniczna pomiędzy partnerami w badaniach i wprowadzaniu nowoczesnych technologii rolnictwie;do 01.10.2019
 • Federalna Państwowa Budżetowa Naukowa Jednostka „Rosyjski naukowo-badawczy Instytut informacji i badań techniczno-ekonomicznych dla wsparcia inżynieryjnego-technicznego sektora rolniczego" (FGBNU "Rosinformagrotech)-Moskiewski Rejon-pos. Pravdinsky; Rosja, Moskwa; Umowa w sprawie koordynacji i wspólnego prowadzenia prac naukowo-badawczych, wsparcia informacyjnego innowacyjnego rozwoju w dziedzinie rolnictwa; do 05.12.2018
 • Republikańska Pomocnicza Instytucja Naukowa „Instytut Melioracji”; Białoruś, Mińsk; Współpraca i wzmocnienie kontaktów w nauce, technologii i działaniach innowacyjnych; do 27.11.2018
 • Instytut Roślin Oleistych Narodowej Akademii Nauk Rolniczych; Ukraina, Zaporoże; Współpraca naukowo-techniczna w zakresie technologii w rolnictwie, agronomii i odnawialnych źródeł energii; do 06.11.2018
 • Marijski Państwowy Uniwersytet; Republika Mari-El Rosja, Joszkar-Oła; Wymiana specjalistów, uczestnictwo w konferencjach naukowych; do 26.09.2018
 • Federalna Państwowa Budżetowa Wyższa Uczelnia Zawodowa „Wiatska Państwowa Akademia Rolnicza w Kirowie; Rosja, Kirów; Prowadzenie prac naukowo-badawczych i doświadczalno konstruktorskich, wymiana informacji naukowo-technicznych, organizowanie konferencji; do 13.05.2018
 • VNIIK im Viliamsa g. Lobnia; Rosja, Lobnia; Badania naukowe i wdrożenie nowoczesnych technologii w dziedzinie produkcji rolniczej; do 10.07.2016
 • ZNIISCHSV im. Rudnickogo; Rosja, Kirów; Badania naukowe i wdrożenie nowoczesnych technologii w dziedzinie produkcji rolniczej; do 08.07.2016
 • Estonian Research Institute of Agriculture (ERIA); Saku, Estonia; Współpraca naukowo-techniczna pomiędzy partnerami w badaniach i wprowadzaniu nowoczesnych technologii w rolnictwie; do 01.04.2016
 • RUP NPC NAN Belorusi po Mekhanizacji Selskogo Khozjajstva; Białoruś Mińsk Wzmocnienie współpracy w nauce, technologii i działaniach innowacyjnych; do 31.12.2016
 • VNIISCH g. Vladimir; Rosja, Vladimir; Badania naukowe i wdrożenie nowoczesnych technologii w dziedzinie produkcji rolniczej; od 28.08.2015 + 5 lat

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści