English version:    
Untitled Document
O Instytucie

Wirtualny Instytut Rolnictwa Zrównoważonego (WIRZ) jest dobrowolnym porozumieniem jednostek badawczo-rozwojowych, uczelni oraz podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na rzecz rolnictwa zrównoważonego. Działalność jest regulowana statutem oraz umową konsorcjum.

Celami Instytutu są:

  1. Realizacja zadań Bałtyckiej Agendy '21 oraz HELCOM w sektorze rolnictwa.
  2. Konsolidacja i wzmocnienie potencjału naukowo-badawczego polskich i zagranicznych jednostek naukowych i wdrożeniowych w zakresie merytorycznym Instytutu.
  3. Wzajemna informacja i wymiana wyników badań.
  4. Wymiana usług badawczych.
  5. Promocja i koordynacja projektów badawczych.
  6. Podejmowanie przedsięwzięć ułatwiających członkom Instytutu przystępowanie do międzynarodowego programu badawczego oraz korzystanie z funduszy przeznaczonych na badania naukowe, rozwój i wdrożenia.