English version:    
Untitled Document

Projekty

  1. Projekt "Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy" finansowany z Norweskiego Mechanizmu finansowego i EOG oraz Ministerstwa Nauki
  2. Pilotażowe Wdrożenie Ramowej Dyrektywy Wodnej i Budowa Narzędzi do Zarządzania Zlewnią
  3. Opracowanie systemu uprawy gleby dla rolnictwa zrównoważonego
  4. Projekt pt.:"Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej do energetycznego wykorzystania"