English version:    
Untitled Document
Członkowie założyciele WIRZ
Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa
Warszawa
22 646849
w.golka@itep.edu.pl
http://www.ibmer.waw.pl
Instytut Melioracji i Użytków Zielonych
Falenty
22 7200531 w. 254
s.jurczuk@itep.edu.pl
http://www.imuz.edu.pl
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Falenty
Instytut powstał 1 stycznia 2010 roku w wyniku połączenia Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie oraz Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach
22 542 11 70
a.seliga@itep.edu.pl
http://www.itep.edu.pl
Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa
Puławy
81 8863421
faber@iung.pulawy.pl
http://www.iung.pulawy.pl
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
Radzików
22 7254482
g.zurek@ihar.edu.pl
http://www.ihar.edu.pl
Instytut Ochrony Roślin
Poznań
61 8676301
j.nawrot@ior.poznan.pl
http://www.ior.poznan.pl
Komitet Sterujący
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
Radzików
22 7254482
z.tomaszewski@ihar.edu.pl
http://www.ihar.edu.pl
Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa
Puławy
81 8863421
faber@iung.pulawy.pl
http://www.iung.pulawy.pl
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy (d. IMUZ i IBMER)
Falenty
22 7200531 w. 254
s.jurczuk@itep.edu.pl
http://www.itep.edu.pl
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
Poznań
office@pimr.poznan.pl
http://www.pimr.poznan.pl
Członkowie zwyczajni WIRZ
Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk
Warszawa
22 8403766
cbk@cbk.waw.pl
http://www.cbk.waw.pl
Instytut Geodezji i Kartografii
Warszawa
22 3291900
igik@igik.edu.pl
http://www.igik.edu.pl
Bioforsk
Ăs, Norwegia
+47 40 60 41 00
post@bioforsk.no
http://www.bioforsk.no
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
22 5694100
webmaster@imgw.pl
http://www.imgw.pl
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
Poznań
office@pimr.poznan.pl
http://www.pimr.poznan.pl