English version:    
Untitled Document

Aktualności


24 września 2015
Odbył się panel B2B organizowany w ramach projektu europejskiego "Biomass Availability and Sustainability Information System" (akronim Basis). Tytuł panelu: "Wykorzystanie biomasy w energetyce".


XX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOW0-TECHNICZNA
nt. "Rolnictwo w warunkach wyzwań klimatycznych i środowiskowych"

Współorganizatorzy:

Członkowie Wirtualnego Instytutu Rolnictwa Zrównoważonego (WIRZ)

 • Instytut Technologiczno - Przyrodniczy
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB
 • Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB
 • Instytut Ochrony Roślin - PIB
 • Centrum Badań Kosmicznych PAN
 • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
 • Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych

Patronat honorowy:

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Patronat naukowy:

Komitet Techniki Rolniczej PAN

Termin i miejsce konferencji:

Konferencja odbędzie się w dniach 26-27 marca 2015 r. w Kielcach.
W dniu 27 marca 2015 r. przewiduje się zwiedzanie przez uczestników konferencji Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej „AGROTECH” organizowanych na terenie Targów Kielce.

Więcej informacji...


 

XIX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOW0-TECHNICZNA
nt. "Rolnictwo w warunkach wyzwań klimatycznych i środowiskowych"

Organizator:

Instytut Technologiczno - Przyrodniczy Oddział w Warszawie
02-532 Warszawa ul. Rakowiecka 32 - Koordynator WIRZ

Współorganizatorzy:

Członkowie Wirtualnego Instytutu Rolnictwa Zrównoważonego (WIRZ)

 • Instytut Technologiczno - Przyrodniczy
 • Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB
 • Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB
 • Instytut Ochrony Roślin - PIB
 • Centrum Badań Kosmicznych PAN
 • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB
 • Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych

Patronat honorowy: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Patronat naukowy: Komitet Techniki Rolniczej PAN

Termin i miejsce konferencji: Konferencja odbędzie się w dniach 6-7 marca 2014 r. w Kielcach. W dniu 7 marca 2014 r. przewiduje się zwiedzanie przez uczestników konferencji Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej "AGROTECH" organizowanych na terenie Targów Kielce. Więcej informacji...
Komunikat nr 1
PROGRAM KONFERENCJI


XVIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA
nt. "Kierunki rozwoju technologii dla rolnictwa zrównoważonego"

Organizator:  

Instytut Technologiczno - Przyrodniczy Oddział w Warszawie
02-532 Warszawa ul. Rakowiecka 32 – Koordynator WIRZ

Współorganizatorzy:

Członkowie Wirtualnego Instytutu Rolnictwa Zrównoważonego (WIRZ)

 • Instytut Technologiczno - Przyrodniczy
 • Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB
 • Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB
 • Instytut Ochrony Roślin - PIB
 • Centrum Badań Kosmicznych PAN
 • Instytut Geodezji i Kartografii
 • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
 • Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych

Patronat honorowy:  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Patronat naukowy: Komitet Techniki Rolniczej PAN

Termin i miejsce konferencji: Konferencja odbędzie się w dniach 7-8  marca 2013 r. w Kielcach.
W dniu 8 marca 2012 r. przewiduje się odwiedzenie przez uczestników konferencji Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej "AGROTECH" organizowanych na terenie Targów Kielce. Więcej informacji...

PROGRAM KONFERENCJI (plik pdf)


 

XVII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOW0-TECHNICZNA
nt. "Kierunki rozwoju technologii dla rolnictwa zrównoważonego"

Organizator:

Instytut Technologiczno - Przyrodniczy Oddział w Warszawie
02-532 Warszawa ul. Rakowiecka 32 - Koordynator WIRZ

Współorganizatorzy:

Członkowie Wirtualnego Instytutu Rolnictwa Zrównoważonego (WIRZ)

 • Instytut Technologiczno - Przyrodniczy
 • Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB
 • Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB
 • Instytut Ochrony Roślin - PIB
 • Centrum Badań Kosmicznych PAN
 • Instytut Geodezji i Kartografii
 • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
 • Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych

Patronat honorowy: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Patronat naukowy: Komitet Techniki Rolniczej PAN

Termin i miejsce konferencji: Konferencja odbędzie się w dniach 15-16 marca 2012 r. w Kielcach. W dniu 16 marca 2012 r. na terenie Targów Kielce rozpoczną się Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej "AGROTECH". Przewiduje się odwiedzenie targów przez uczestników konferencji. Więcej informacji...
Program Konferencji


XVI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOW0-TECHNICZNA
nt. "NOWE TECHNOLOGIE W ROLNICTWIE ZRÓWNOWAŻONYM"

Organizator: Instytut Technologiczno - Przyrodniczy, Oddział Warszawa
02-532 Warszawa ul. Rakowiecka 32 - Koordynator WIRZ

Współorganizatorzy:
Członkowie Wirtualnego Instytutu Rolnictwa Zrównoważonego (WIRZ)

 • Instytut Technologiczno - Przyrodniczy (ITP)
 • Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB (IUNG-PIB)
 • Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB (IHAR-PIB)
 • Instytut Ochrony Roślin - PIB (IOR-PIB)
 • "Bioforsk" - Norwegia
 • Centrum Badań Kosmicznych PAN
 • Instytut Geodezji i Kartografii (IGiK)
 • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW)
 • Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych (PIMR)

Patronat honorowy: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Patronat naukowy: Komitet Techniki Rolniczej PAN

Termin i miejsce konferencji:
Konferencja odbędzie się w dniach 10-11 marca 2011 r. w Kielcach
W dniu 11 marca 2011 r. na terenie Targów Kielce rozpoczną się Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej "AGROTECH". Przewiduje się odwiedzenie targów przez uczestników konferencji. Więcej informacji...

Program konferencji


11-12.03.2010

XV KONFERENCJA NAUKOWA w Kielcach
ROLA INFRASTRUKTURY I TECHNIKI ROLNICZEJ W ZRÓWNOWAŻONYM ROLNICTWIE

Konferencja odbędzie się w dniach 11-12 marca 2010 r. w Kielcach.
W dniu 11 marca 2010 r. na terenie Targów Kielce rozpoczną się Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej "AGROTECH". Przewiduje się odwiedzenie targów przez uczestników konferencji. więcej...


Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 marca 2010 r. w Kielcach w trakcie Targów AGROTECH, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ambasada Królestwa Niderlandów we współpracy z:

 • Targami Kielce
 • Agencją Rynku Rolnego
 • Instytutem Technologiczno - Przyrodniczym w Falentach, Oddział w Warszawie
 • Wirtualnym Instytutem Rolnictwa Zrównoważonego
 • Grupą Bio-GEPOIT
 • Bankiem Gospodarki Żywnościowej
organizują konferencję "Wykorzystanie biomasy rolniczej do celów energetycznych. Biogazownie rolnicze - szansą na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego gospodarstwa rolnego oraz dywersyfikację źródeł przychodów". Konferencja odbędzie się w trakcie targów AGROTECH, dnia 12 marca 2010 r. w Hotelu Kongresowym - Centrum Biznesu w Kielcach Al. Solidarności 34.
więcej na temat konferencji...


12-13.03.2009

XIV KONFERENCJA NAUKOWA w Kielcach
Nowe techniki i technologie w rolnictwie zrównoważonym

W dniach 12-13 marca 2009 roku IBMER przy współudziale Wirtualnego Instytut Rolnictwa Zrównoważonego, zorganizował w kieleckim Centrum Biznesu międzynarodową konferencję naukową na temat nowych technologii w rolnictwie zrównoważonym. Konferencja podobnie jak w latach ubiegłych, odbyła się w przededniu największych już obecnie w kraju Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej "Agrotech".
Targi organizowane są przez spółkę "Tagi Kielce", a IBMER od początku bierze bardzo znaczący udział w ich organizowaniu. W konferencji oprócz pracowników nauki z całej Polski, udział wzięli naukowcy z Włoch, Węgier i Norwegii. Zaprezentowano 40 referatów, z których większość będzie publikowana w Problemach Inżynierii Rolniczej.
Przed dzień konferencji odbyło się spotkanie Walnego Zgromadzenia Wirtualnego Instytutu Rolnictwa Zrównoważonego. Na spotkaniu podsumowano działalność w roku 2008 oraz omówiono plan działalności WIRZ na rok 2009.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z konferencji zamieszczonych na stronie IBMER. więcej...