WATERPROTECT

Przejdź do treści
WATERPROTECT INNOWACYJNE TECHNIKI OCHRONY JAKOŚCI WÓD PITNYCH NA OBSZARACH WIEJSKICH I ZURBANIZOWANYCH
O PROJEKCIE
PARTNERZY PROJEKTU
W realizację przedsięwzięcia zaangażowanych jest 28 podmiotów z 7 krajów Unii Europejskiej Danii, Irlandii, Hiszpanii, Rumunii, Włoch, Belgii i Polski. Z ramienia Polski projekt koordynuje Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB). W każdym kraju wytypowano po jednej zlewni pilotażowej, na której będzie realizowany projekt.
BIEŻĄCE INFORMACJE
WATERPROTECT
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
INSTYTUT
TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
Wróć do spisu treści