UE - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy

image/svg+xml
PRODUKT POLSKI
image/svg+xml
Przejdź do treści
Projekty unijne
Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
 • Opracowanie technologii racjonalnego zagospodarowania strużyn z przetwórstwa skór; Akronim: MIZDRA 2.0; nr POIR.04.01.04-00-0071/20-00 (01.2021-07.2023) więcej...
Projekty realizowane w ramach Europejskiego Partnerstwa na Rzecz Innowacji (EPI-AGRI)
 • Innowacyjny system monitoringu i prognozowania agrometeorologicznego oraz operacyjnego planowania nawodnień w gospodarstwach rolnych na Kujawach. Grupa Operacyjna – Woda dla Kujaw (08.2020-07.2022), nr 00024.DDD.6509.00066.2018.07, strona projektu
Projekty realizowane w ramach Programu Erasmus+ Unii Europejskiej
 • Opracowanie zasobu internetowego przeznaczonego do szkolenia przedsiębiorstw, którego ostatecznym celem jest zachęcanie ich do wdrożenia Weryfikacji Technologii Środowiskowych; Akronim: ETV4INNOVATION; nr KA202-025703 (1.12.2017-31.03.2020)
Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020
 • Bratniacy najlepsi na rynku pracy! Kompetencje kluczowe, innowacyjność i kreatywność gwarancją sukcesu uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie; RPMA.10.03.01-14-4120/16(1.09.2016-31.08.2017), więcej...
Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • Przedsiębiorczy absolwent w nowoczesnym rolnictwie. Program rozwojowy dla Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Reymonta w Sokołowie Podlaskim; POKL.09.02.00-14-036/14  (01.09.2014-31.08.2015),  więcej…
 • Zielone światło dla szkolnictwa zawodowego. Program doskonalenia praktycznego dla nauczycieli kształcenia zawodowego kształcących w zawodach związanych z zieloną gospodarką; UDA-POKL.03.04.03-00-022/12-00  (01.06.2012-31.10.2013)
 • Przystosowanie stacji meteorologicznej do generowania dostosowanych do modelu SWAT danych wejściowych do aktualizacji prognoz meteorologicznych - praca w ramach Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności - projekt współfinansowany przez Unię Europejską, więcej...
Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Budowa kompleksowej infrastruktury przetwarzania i analizy danych przestrzennych wspierająca działalność Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego; WND-POIG.02.03.00-00-011/09  (18.09.2009-31.08.2011)
 • Opracowanie systemu uprawy gleby dla rolnictwa zrównoważonego; Akronim: POIG SYSTEM; UDA-POIG.01.03.01-00-042/09-00  (01.10.2009-31.12.2013),  więcej…
 • Bioutylizacja zanieczyszczeń powietrza emitowanego z kurników; Akronim: POIG KURNIK; UDA-POIG.01.03.01-30-044/09-00  (01.09.2009-31.12.2012)
 • Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej do energetycznego wykorzystania; Akronim: POIG SŁOMA; POIG.01.03.01-00-096/08  (01.04.2009-31.03.2012),  więcej…
 • Ochrona własności przemysłowej w zakresie techniki rolniczej; UDA-POIG.01.03.02-14-039/12  (01.11.2010-31.12.2013) więcej...
 • Ochrona własności przemysłowej z zakresu kształtowania środowiska; WND-POIG.01.03.02-14-069/10  (01.10.2009-30.09.2011)
 • Ochrona własności przemysłowej z zakresu inżynierii rolniczej; WND-POIG.01.03.02-14-021/10  (01.01.2007-31.03.2011)
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści