Scieżka edukacyjna - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy

image/svg+xml
PRODUKT POLSKI
image/svg+xml
Przejdź do treści
Ścieżka edukacyjna
Platforma obserwacyjna (przy alei Hrabskiej)
Możliwość obserwacji Stawu Falenckiego z wyspą oraz okolicznych łąk z całym bogactwem gatunków ptaków takich jak: kaczka krzyżówka, czapla siwa, perkoz dwuczuby, łyska, głowienka, czernica, mewa śmieszka, zimorodek, trzciniak oraz rzadziej kormoran czarny, perkozek, łabędź niemy, świstun, płaskonos, cyranka, nurogęś, cyraneczka, gęś gęgawa.
Aleja jesionowa (wzdłuż al. Hrabskiej) - pomnik przyrody (zachowany fragment historycznego traktu do wsi Łady)
 • spacer pod koronami starodrzewu jesionu wyniosłego,
 • grobla przy stawie (na prawo) – możliwość dojścia groblą do Stawu Spiskiego (zasilanego wodą z własnych źródeł w jego dnie), z lęgowiskiem błotniaka stawowego.
Zespół pałacowy
 • brama główna z drugiej połowy XIX w. z herbami rodów Przezdzieckich i Czapskich,
 • dęby szypułkowe (dwa – pomniki przyrody),
 • pałac neorenesansowy z początku XVII w.,
 • oficyna południowa połączona z pałacem czteroarkadową galerią kolumnową z połowy XIX w.,
 • oficyna północna (pawilon naukowy ITP) wybudowana w 1951 r.
Park krajobrazowy (kilkakrotnie przekształcany)
 • lipa drobnolistna (drzewo pomnikowe),
 • Staw Parkowy Górny (po lewej),
 • oranżeria i brama neogotycka z połowy XIX w. (po prawej, na obrzeżach parku).
Platforma obserwacyjna (między stawami parkowymi)
 • możliwość obserwacji ptaków na Stawie Parkowym Górnym (z wyspą), Parkowym Dolnym i stawie nr 7 (krzyżówka, perkoz dwuczuby, łyska, czernica, głowienka, perkozek, czapla siwa, mewa śmieszka, łabędź niemy, trzciniak, zimorodek, kokoszka wodna, czernica, głowienka rybitwa rzeczna, cyraneczka)
 • widok na zespół pałacowo-parkowy
Magazyny rybne (teren i stawy do przechowywania ryb, tzw. zimochowy)
 • staw nr 9 z dwiema małymi wyspami (lęgowisko ptaków, nie tylko wodno-błotnych)
 • wierzba biała (drzewo pomnikowe)
Pomnik męczeństwa Polaków (ku czci więźniów Pawiaka oraz mieszkańców okolicznych wsi rozstrzelanych przez hitlerowców w lipcu 1943 roku).

Panorama

Grobla falencka
 • miejsce historycznej bitwy wojsk polskich z wojskami austriackimi 19 kwietnia 1809 r.
 • kamień upamiętniający bitwę raszyńską (ufundowany przez PTTK w 150. rocznicę bitwy)
 • figura Boga Ojca (późnobarokowa, zabytkowa rzeźba z piaskowca z końca XVIII w.), rzadko spotykana
Zbiorowisko roślinności szuwarowej (teren dawnych zbiorników tarliskowych oraz przesadek)
 • staw nr 8 - możliwość obserwacji ptaków wodno-błotnych: krzyżówka, łyska, perkoz dwuczuby, czapla siwa, perkozek, głowienka, czernica, czasami: łabędź niemy, kokoszka wodna, perkoz zausznik
 • klon pospolity (okazały pomnik przyrody – między zabudowaniami).

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści