Rada Naukowa - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy

image/svg+xml
image/svg+xml
Przejdź do treści
Rada Naukowa
Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym idoradczym w zakresie działalności statutowej oraz sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej. Zadania i zakres działania Rady określa odrębny regulamin.

SKŁAD RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZEGO W FALENTACH - KADENCJA 2021-2025
CZŁONKOWIE RADY ZATRUDNIENI W ITP-PIB
Prof. dr hab. inż. Jerzy Barszczewski
Dr inż. Kinga Borek
Prof. dr hab. inż. Wiesław Dembek *
Dr hab. inż. Andrzej Eymontt
Dr hab. inż. Jan Kamionka
Dr hab. inż. Zbigniew Kogut
Prof. dr hab. inż. Stefan Pietrzak
Prof. dr hab. inż. Wacław Romaniuk
Dr hab. inż. Maria Strzelczyk
Dr hab. inż. Grzegorz Wałowski
Dr hab. inż. Barbara Wróbel
* Członek RN na podstawie art. 30 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych
CZŁONKOWIE RADY NIEZATRUDNIENI W ITP-PIB
Dr hab. inż. Anna Głowacka **
Przedstawiciel MNiSW
Dr hab. inż. Mateusz Grygoruk
SGGW w Warszawie
Mgr Agnieszka Grzegorczyk
MRiRW
Prof. dr hab. Jacek Hilszczański
Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym
Prof. dr hab. Hazem Mohamed Kalaji
SGGW w Warszawie
Prof. dr hab. Bożena Łozowicka
Instytut Ochrony Roślin - PIB
Prof. dr hab. inż. Tomasz Okruszko
SGGW w Warszawie
Prof. dr hab. Konrad Raczkowski
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
Prof. dr hab. Mariusz Sojka
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Prof. dr hab. Wojciech Stępień
SGGW w Warszawie
Dr hab. inż. Krystian Szczepański
Instytut Ochrony Środowiska - PIB
** Członek RN na podstawie art. 30 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych
PREZYDIUM
Przewodniczący
prof. dr hab. inż. Tomasz Okruszko
Zastępca Przewodniczącego
prof. dr hab. inż. Stefan Pietrzak
Sekretarz
dr hab. inż. Barbara Wróbel
KOMISJA DS. ROZWOJU NAUKOWEGO
Przewodniczący
prof. dr hab. Hazem Mohamed Kalaji
Członek
prof. dr hab. Bożena Łozowicka
Członek
prof. dr hab. Mariusz Sojka
Członek
dr hab. inż. Barbara Wróbel
KOMISJA DS. ORGANIZACYJNO-EKONOMICZNYCH
Przewodnicząca
dr hab. inż. Maria Strzelczyk
Członek
dr hab. inż. Jan Kamionka
Członek
prof. dr hab. Konrad Raczkowski
KOMISJA SKRUTACYJNA
Przewodniczący
dr hab. inż. Zbigniew Kogut
Członek
prof. dr hab. inż. Jerzy Barszczewski
Członek
dr inż. Kinga Borek
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści