Rada Naukowa - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy

image/svg+xml
PRODUKT POLSKI
image/svg+xml
Przejdź do treści
Rada Naukowa
Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym idoradczym w zakresie działalności statutowej oraz sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej. Zadania i zakres działania Rady określa odrębny regulamin.

SKŁAD RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZEGO W FALENTACH - KADENCJA 2021-2025
CZŁONKOWIE RADY ZATRUDNIENI W ITP-PIB
Prof. dr hab. inż. Jerzy Barszczewski
Dr hab. inż. Andrzej Eymontt
Dr inż. Kinga Borek
Prof. dr hab. inż. Wiesław Dembek *
Dr hab. inż. Grzegorz Wałowski
Dr hab. inż. Jan Kamionka
Dr hab. inż. Zbigniew Kogut
Prof. dr hab. inż. Stefan Pietrzak
Prof. dr hab. inż. Wacław Romaniuk
Dr hab. inż. Maria Strzelczyk
Dr hab. inż. Barbara Wróbel
* Członek RN na podstawie art. 30 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych
CZŁONKOWIE RADY NIEZATRUDNIENI W ITP-PIB
Prof. dr hab. Bohdan Dobrzański, Jr
Dr Gabriel Janowski
Prof. dr hab. Hazem Mohamed Kalaji
Dr inż. Jadwiga Kamińska **
Prof. dr hab. Bożena Łozowicka
Prof. dr hab. Konrad Raczkowski
Prof. dr hab. Mariusz Sojka
Dr hab. inż. Krystian Szczepański
Prof. dr hab. inż. Artur Hugo Świergiel
Prof. dr hab. Jacek Hilszczański
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
SGGW w Warszawie
Przedstawiciel MEiN
Instytut Ochrony Roślin - PIB
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Instytut Ochrony Środowiska - PIB
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego - PIB
Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym
Dr Ryszard Zarudzki
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
** Członek RN na podstawie art. 30 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych
PREZYDIUM
Przewodniczący
prof. dr hab. inż. Artur Hugo Świergiel
Zastępca Przewodniczącego
prof. dr hab. inż. Stefan Pietrzak
Sekretarz
dr hab. inż. Barbara Wróbel
KOMISJA DS. ROZWOJU NAUKOWEGO
Przewodniczący
prof. dr hab. Hazem Mohamed Kalaji
Członek
prof. dr hab. Bożena Łozowicka
Członek
prof. dr hab. Mariusz Sojka
Członek
dr hab. inż. Barbara Wróbel
KOMISJA DS. ORGANIZACYJNO-EKONOMICZNYCH
Przewodnicząca
dr hab. inż. Maria Strzelczyk
Członek
dr hab. inż. Jan Kamionka
Członek
prof. dr hab. Konrad Raczkowski
KOMISJA SKRUTACYJNA
Przewodniczący
dr hab. inż. Zbigniew Kogut
Członek
prof. dr hab. inż. Jerzy Barszczewski
Członek
dr inż. Kinga Borek
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści