Rada Naukowa - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy

image/svg+xml
image/svg+xml
Przejdź do treści
Rada Naukowa
Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym idoradczym w zakresie działalności statutowej oraz sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej. Zadania i zakres działania Rady określa odrębny regulamin. Członków Rady Naukowej w liczbie określonej w statucie wybierają w głosowaniu tajnym pracownicy Instytutu na okres 4 lat.

SKŁAD RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZEGO W FALENTACH NA 4-LETNIĄ KADENCJĘ 2017-2021
CZŁONKOWIE RADY ZATRUDNIENI W ITP
Dr hab. Jerzy Barszczewski prof. ITP
- Agronomia – chemia rolna
Dr hab. Anna Bartkowiak prof. ITP
- Inżynieria  środowiska, górnictwo i energetyka
Dr inż. Bogdan Bąk
- Inżynieria  środowiska, górnictwo i energetyka
Mgr inż. Kinga Borek
Prof. dr hab. Wiesław Dembek
- Ochrona i kształtowanie środowiska – torfoznawstwo
Prof. dr hab. Jerzy Lech Jugowar
- Inżynieria rolnicza – energia odnawialna, mechanizacja produkcji zwierzęcej
Dr hab. Jan Kamionka prof. ITP
- Inżynieria rolnicza –inżynieria rolnicza
Dr hab. Zbigniew Kogut
- Inżynieria  środowiska, górnictwo i energetyka
Dr hab. Marek Kopacz prof. ITP
- Ochrona i kształtowanie środowiska - kształtowanie środowiska górskiego
Prof. dr hab. Leszek Łabędzki
- Ochrona i kształtowanie środowiska – melioracje wodne
Prof. dr hab. Andrzej Myczko
- Inżynieria rolnicza - mechanizacja produkcji zwierzęcej,agroenergetyka
Dr hab.  Stefan Pietrzak prof. ITP
- Agronomia – oddziaływanie rolnictwa na środowisko
Prof. dr hab. Wacław Romaniuk
- Inżynieria rolnicza – mechanizacja produkcji zwierzęcej
Dr hab. Maria Strzelczyk prof. ITP
- Ochrona i kształtowanie środowiska – gospodarka odpadami i sanitacja wsi
Dr hab. Barbara Wróbel prof. ITP
- Agronomia - łąkarstwo
CZŁONKOWIE RADY NIEZATRUDNIENI W ITP
Dr hab. Piotr Banaszuk prof. nadzw.
- Ochrona i kształtowanie środowiska – zrównoważony rozwój obszarów wiejskich i zarządzanie zasobami naturalnymi
Prof. dr hab. Przemysław Borkowski
- Budowa i eksploatacja maszyn - obróbka erozyjna wysokociśnieniową strugą cieczy
Dr hab. Janusz Czerepko prof. nadzw.
- Leśnictwo - ekologia lasu
Prof. dr hab. Bohdan Dobrzański, Jr.
- Agronomia agrofizyka, fizyka materiałów roślinnych, sadownictwo
Prof. dr hab. Stefan Ignar
- Ochrona i kształtowanie środowiska - melioracje wodne, hydrologia, Kształtowanie środowiska
Prof. dr hab. Hazem Mohamed Kalaji
- Agronomia - fizjologia roślin, fotosynteza, fluorescencja chlorofilu, fotosystem, stres abiotyczny, rośliny energetyczne
Dr inż. Jadwiga Kamińska
Dr hab. Ignacy Kitowski
- Biologia - ekologia zwierząt
Dr hab. Roman Lusawa
- Agronomia ekonomia, integracja europejska, rozwój obszarów wiejskich, samorząd terytorialny, rozwój lokalny
Prof. dr hab. Bożena Łozowicka
- Agronomia - ochrona roślin, toksykologia żywności, toksykologia środowiska, analiza pozostałości pestycydów, związki biologiczne aktywne
Dr inż. Tomasz Mirosław
- Budowa i eksploatacja maszyn
Mgr inż. Krzysztof Niedzielski
Dr hab. Artur Nosalewicz
- Agronomia-agrofizyka
Prof. dr hab. Janusz Podleśny
- Agronomia uprawa roli i roślin
Dr hab. Mateusz Stasiak
- Agronomia-agrofizyka
Prof. dr hab. Agnieszka Sujak
- Technika rolnicza-biofizyka, inżynieria rolnicza
Dr hab. Małgorzata Suska-Malawska
- Biologia - biologia środowiskowa
Prof. dr hab. Małgorzata Szynkowska
- Nauki chemiczne -adsorpcja i kataliza, chemia analityczna, ochrona środowiska
Dr hab. Marek Śnieg
- Technika rolnicza maszyny i urządzenia rolnicze
Mgr inż. Monika Zabrzeńska-Chaterera
Dr inż. Józef Zajkowski
- Inżynieria i ochrona środowiska
PREZYDIUM
Przewodniczący -
prof. dr hab. Bohdan Dobrzański, Jr.
Zastępca Przewodniczącego -
prof. dr hab. inż. Andrzej Myczko
Zastępca Przewodniczącego -
dr hab. inż. Stefan Pietrzak prof. ITP
Sekretarz -
dr hab. inż. Barbara Wróbel prof. ITP
Członek -
prof. dr hab. Agnieszka Sujak
Członek -
prof. dr hab. inż. Leszek Łabędzki
Członek -
prof. dr hab. inż. Jerzy Lech Jugowar
KOMISJA DS. ROZWOJU I OCENY KADRY NAUKOWEJ
Przewodniczący -
prof. dr hab. Agnieszka Sujak
Zastępca Przewodniczącego -
prof. dr hab. Hazem Mohamed Kalaji
Członek -
dr hab. Małgorzata Suska-Malawska
Członek -
dr hab. inż. Barbara Wróbel prof. ITP
KOMISJA DS. NAUKOWO-BADAWCZYCH, WDROŻENIOWYCH I UPOWSZECHNIANIA
Przewodniczący -
prof. dr hab. inż. Leszek Łabędzki
Członek -
prof. dr hab. inż. Stefan Ignar
Członek -
dr hab. inż. Maria Strzelczyk prof. ITP
KOMISJA DS. EKONOMICZNO-ORGANIZACYJNYCH
Przewodniczący -
prof. dr hab. inż. Jerzy Lech Jugowar
Zastępca Przewodniczącego -
dr hab. inż. Jan Kamionka prof. ITP
Członek -
dr hab. inż. Jerzy Barszczewski prof. ITP
Członek -
prof. dr hab. inż. Wacław Romaniuk
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści