ZAŁOŻENIA PW

ZAŁOŻENIA PW

Założenia programu zostały opracowane na podstawie Załącznika Nr 1 Uchwały Rady Ministrów Nr 202/2011 z dnia 14 października 2011 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2011 – 2015 "Standaryzacja i monitoring przedsięwzięć środowiskowych, techniki rolniczej i rozwiązań infrastrukturalnych na rzecz bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich". W tej części omówiono przyczyny powołania PW i cele które mają być osiągnięte w wyniku jego realizacji.