PLAN JAKOŚCI PW / Oczekiwania jakościowe klienta

PLAN JAKOŚCI PW

OCZEKIWANIA JAKOŚCIOWE KLIENTA

PW tworzy produkty dla kilku grup klientów (Tabela 1 Główni użytkownicy). Oczekiwania jakościowe tych klientów zostały opisane w Załączniku 1 Uchwały Rady Ministrów nr 202/2011 z dnia 14.10.2011 r. Oczekiwania te będą uszczegółowiane na etapie realizacji PW poprzez robocze kontakty Koordynatorów Priorytetów i Kierowników działań ze specjalistami z Nadzoru PW.

Główni użytkownicy (plik pdf)