PLAN PW

PLAN PW

Plan PW dostarcza zestawienia tego w jaki sposób i kiedy cele PW mają być osiągnięte, poprzez pokazanie głównych produktów, działań i zasobów, w tym finansowych potrzebnych dla PW. Dostarcza planowane koszty na potrzeby Uzasadnienia Biznesowego, ustala etapy zarządcze oraz inne  główne punkty kontrolne.

Plan Programu Wieloletniego znajduje się w Załączniku nr 1 do uchwały nr 202/2011 Rady Ministrów z dnia 14 października 2011 r. (rozdział 6 "Opis priorytetów i działań Programu" – Harmonogram realizacji działania).