KONTAKT

KIEROWNIK PROGRAMU WIELOLETNIEGO

Dr Robert Żurawski
tel. 22 735 75 26
e-mail r.zurawski@itp.edu.pl

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn
tel. /faks: 22 628 37 63
e-mail: itep@itp.edu.pl
Adres strony internetowej: http://www.itp.edu.pl