SZKOLENIE - Program Wieloletni

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PROGRAM WIELOLETNI NA LATA 2016-2020
PROGRAM WIELOLETNI NA LATA 2016-2020
PROGRAM WIELOLETNI NA LATA 2016-2020
PROGRAM WIELOLETNI NA LATA 2016-2020
PROGRAM WIELOLETNI NA LATA 2016-2020
Przejdź do treści

SZKOLENIE

14 grudnia 2017 r.
Szkolenie dla przedstawicieli wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego
 
W ośrodku konferencyjno-szkoleniowym 4 Żywioły w Falentach, odbyło się szkolenie dla przedstawicieli wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego nt. „Ochrona wód przed zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego, w tym zwłaszcza azotanami w aspekcie wejścia w życie ustawy Prawo wodne”. Szkolenie zostało zorganizowane przez ITP Falenty we współpracy z CDR Brwinów w ramach zadania 6. „Wspieranie działań na rzecz ochrony wód przed presjami pochodzenia rolniczego” Programu Wieloletniego ITP na lata 2016-2020. Uczestniczyło w nim 80 osób.
 
Celem szkolenia było omówienie potrzeb oraz przegląd i koordynacja działań związanych z ochroną wód przed zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego, w tym zwłaszcza azotanami, w aspekcie wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. W jego trakcie zaprezentowano następujące tematy:
PROGRAM WIELOLETNI INSTYTUTU TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZEGO
PROGRAM WIELOLETNI INSTYTUTU TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZEGO
PROGRAM WIELOLETNI
INSTYTUTU
TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZEGO
Wróć do spisu treści