OZE-Biogaz - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy

image/svg+xml
image/svg+xml
Przejdź do treści
OZE - Biogaz
Ocena technologiczna i energetyczna kiszonki ze słomy kukurydzianej do produkcji metanu w skali technicznej
–technologia i parametry pozyskiwania energii elektrycznej i cieplnej z procesu biogazowania słomy kukurydzianej pozostałej po zbiorze ziarna; ITP, 2018
Platforma Obliczeniowa Technologii Biogazu v.1.0
– program komputerowy do obliczania parametrów technologicznych i projektowania procesu w dowolnej biogazowni rolniczej z bazą danych substratów; ITP, 2019
Katalogi substratów, produktów ubocznych, inhibitorów i stymulatorów produkcji biogazu
– zestawienie danych technologicznych biomasy do obliczania parametrów eksploatacji biomasy do stosowania w biogazowniach rolniczych – ITP, 2020
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści