ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

OFERTA

Biblioteka i archiwum

Biblioteka ITP
Księgozbiór według ksiąg inwentarzowych liczy ok. 20 tys. wol. książek i około 15 tys. wol. czasopism i ok.8600 jednostek zbiorów specjalnych.
Biblioteka posiada wewnętrzną komputerową bazę danych o książkach ( ok.4 500 rekordów) i bazę o artykułach - głównie publikacjach pracowników Instytutu (ok. 1 700 rekordów). Bazy te uzupełniane są na bieżąco.
Biblioteka ITP prowadzi wymianę wydawnictw naukowych z 80 instytucjami w 27 krajach oraz 35 bibliotekami krajowymi.

Biblioteka posiada:

  1. Czasopisma prenumerowane dostępne w Bibliotece w Centrali w Falentach

Wykaz tytułów czasopism bieżących w Bibliotece ITP w Falentach

Tytuł czasopisma Liczba egz.
Rzeczpospolita 5
Agricola 1
Agro Serwis 2
Annals of Animal Science 1
Annals of Warsaw Agricultural University. Agriculture 1
Annals of Warsaw Agricultural University. Land Reclamation 1
Biuletyn IHAR 1
Biuletyn PSHM 1
Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski 1
Czysta Energia 1
Fragmienta Floristica et Geobotanica Polonica 1
Geodeta 1
Geoinformation Issues 1
Geoinżynieria. Drogi, mosty, tunele 1
Globenergia 1
Gospodarka Wodna 3
Journal of Agribusiness and Rural Development 1
Journal of Plant Protection Research 1
Laboratorium 1
PC World 1
Polityka 1
Problemy Inżynierii Rolniczej 2
Przegląd Geograficzny 1
Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska 1
Roczniki Naukowe Zootechniki 1
Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie 2
Wiadomości Zootechniczne 1
Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 1
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1

 

Wykaz wybranych tytułów czasopism archiwalnych w Bibliotece ITP w Falentach

Tytuł czasopisma L. egz. Zasób
Acta Academiae Agriculture ac Technicae Olstinensis 1 1985-1998
Annales UMCS Sec.B-Geographia 1 1950-2014
Annales UMCS Sec.C-Biologia 1 1953-1988
Annales UMCS Sec.E-Agricultura 1 1953-1988
Annales UMCS Sec.EE-Zootechnica 1 1983-2007
Archiwum Hydrotechniki 1 1954-1990
Archiwum Ochrony Środowiska. PAN 1 1975-2004
Aura 1 1973-2000, 
2004-2011
Biblioteczka Wiadomości IMUZ 3 1960-2001
Biuletyn Agrometeorologiczny 1 1973-1991
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1 1984-2006
Czasopismo Geograficzne 1 1947-1990
Człowiek i Środowisko 1 1977-2003
Ekoinżynieria 1 1994-1998
Ekopartner 1 1991-2001
Foila Universitatis Agriculturae Stetinensis 1 1998-2008
Fragmenta Agronomica 1 1986-2006
Gaz, Woda i Technika Sanitarna 1 1946-2001
Informator Projektanta Hydroprojekt 1 1972-1981,
1984-1989
Łąka i Torfowisko 1 1934-1939
Łąki i Pastwiska 1 1945-1947
Melioracje Rolne.Biuletyn Informacyjny 1 1970-1997
Miesięczny Przegląd Agrometeorologiczny 1 1966-1994
Nowe Rolnictwo 1 1952-1990
Ochrona Przyrody. PAN 1 1952-1972,
1974-1994
Opady Atmosferyczne 1 1954-1981
Polish Journal of Soil Science 1 1968-2007
Postępy Nauk Rolniczych 1 1954-2011
Problemy Agrofizyki 1 1972-1993
Przegląg Geofizyczny 1 1956-2015
Quaestiones Geobiologicae 1 1970-1981
Rocznik Meteorologiczny 1 1954-1977
Roczniki AR w Poznaniu 1 1973-2007
Roczniki Gleboznawcze 1 1950-2007
Telma 1 1971-1983,
1989-2012
Torf. Biuletyn Informacyjny 1 1964-1993
Wiadomości Ekologiczne 1 1970-2004
Zeszyty Naukowe. ATR Bydgoszcz 1 1976-2001
Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 1 1956-2001
  1. Czasopisma prenumerowane dostępne w Bibliotece w Oddziale ITP w Warszawie

    Prenumerata czasopism krajowych na rok 2016

Tytuł czasopisma Liczba egz.
Rzeczpospolita 1
Przedsiębiorca rolny 1
Agro Serwis 1
Inżynieria Rolnicza 2
Hodowla i Chów Bydła 1
Czysta Energia 1
Ekologia i Technika 1
Farmer 1
Dziennik-Gazeta Prawna 1
International Agrophysics 1
Journal of Res.and Applications in Agricultural Engineering 1
Materiały Budowlane 1
Przegląd Budowlany 1
Rolniczy Przegląd Techniczny 1
Techn. Roln.,Ogrod. i Leśna 1
Wiadomości Melior. i Łąkarskie 1
Wieś Jutra 1
Zagadnienie Ekonomiki Rolnej 1
Top Agrar Polska 1
Biuletyn Inform.MR i  RW 1
Pośrednik Budowlany 1
Hoduj z Głową-Bydło 1
Hoduj z Głową -Świnie 1

Prenumerata czasopism zagranicznych na 2016

  1. Tytuł czasopisma
Liczba egz.
Agrartechnik ISSN 0341-695X 1
DLG Mittellungen ISSN 0341-0412 1
Resource ISSN 0002-1458 1
Research in Agricultural Engineering ISSN 1212-9151 1
Transactions of the ASAE ISSN 0001-2351 1

Wykaz wybranych tytułów czasopism archiwalnych dostępnych w Bibliotece Oddziału ITP w Warszawie

Czasopisma polskie

Tytuł czasopisma Liczba egz. Lata prenumeraty
Aeroenergetyka 1 2006-2015
Budownictwo Rolnicze 1 1964-1990
Dziennik Ustaw 1 1948-2008
Postępy Nauk Rolniczych 1 1962-2012
Wieś i Rolnictwo 1 1975-2015
Maszyny Rolnicze 1 1955-1981
Maszyny i Ciągniki Rolnicze 1 1982-1991
Przegląd Techniki Rolnej i Leśnej 1 1992-2002
Technika Rolnicza, Ogrodnicza i Leśna 1 2003-2016
Technika Rolnicza 1 1991-2003
Modernizacja Rolnicza 1 1950-1990

 

Czasopisma zagraniczne

Tytuł czasopisma Liczba egz. Lata prenumeraty
DLZ Agrarmagazin 1 1957-2014
Journal of Agricultural Engineering Research 1 1958-2001
Biosystems Engineering 1 2002-2009
Biomass & Bioenergy 1 1997-2010
Landtechnik 1 1952-2014
Mechanizacja i Elektryfikacja Selskovo Chozjajstva 1 1958-2008
Neue Landwirtschaft 1 1992-2013
Technika v Selskom Chozjajstvie 1 1950-2014
Top Agrar 1 1976-2014

 

Archiwum
Zbiory gromadzone w archiwum liczą 14.5 tys. arkuszy map oraz ok. 15 tys. pozycji archiwalnych z zakresu melioracji, gospodarki wodnej, inżynierii wodnej i sanitarnej, łąkarstwa i torfoznawstwa. Archiwum prowadzi działalność usługową w zakresie udostępniania dokumentacji torfowych (ponad 4 500 jedn.). Są to największe tego typu zbiory w kraju, przez co archiwum zakładowe ma jednocześnie charakter centralnego archiwum torfowego. Komputerowy katalog informacji o zasobach archiwum torfowego włączony jest do centralnego komputerowego katalogu informacji o archiwaliach geologicznych "ARCHIGEO" zgromadzonych w archiwach krajowych instytucji geologicznych i pokrewnych, prowadzonego przez Państwowy Instytut Geologiczny.