Licznik wizyt: 49107

PRZETARGI ZAPYTANIA OFERTOWE

przetargi

Zamówienie, nr w BZP Status Data
umieszczenia
Udzielenie zamówienia, nr w BZP
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Roboty budowlane - Wykonanie paroizolacji na wewnętrznej stronie pokrycia dachowego budynku inwentarskiego w Zakładzie Doświadczalnym w Biebrzy."
2021/BZP 00084342/01 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2021-06-16
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Roboty budowlane - Pokrycie papą termozgrzewalną połowy dachu budynku położonego w Falentach przy Al. Hrabskiej 7."
2021/BZP 00077687/01 - ogłoszenie w UZP
W trakcie
Zmiana SIWZ

2021-06-09
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Usługi rolnicze dla Zakładu Doświadczalnego w Biebrzy oddział w Falentach - koszenie rzepaku."
2021/BZP 00075974/01 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2021-06-08
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Usługi rolnicze dla Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego - założenie i pielęgnacja łąki na terenie porośniętym barszczem kaukaskim."
2021/BZP 00067999/01 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2021-05-28 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Usługi rolnicze dla Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego - założenie i pielęgnacja łąki na terenie porośniętym barszczem kaukaskim."
2021/BZP 00048952/01 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2021-05-07
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawy Dostawa oleju napędowego do ciągników i maszyn rolniczych do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy oddział w Falentach."
2021/BZP 00046690/01 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2021-05-05 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Usługi rolnicze dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy oddział w Falentach siew kukurydzy."
2021/BZP 00044948/01 - ogłoszenie w UZP
W trakcie
Zmiana SIWZ,
Wydłuzenie terminu składania ofert

2021-04-30 "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia."
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę nawozu wieloskładnikowego dla Zakładu DoświadczalnegoI TP w Biebrzy oddział w Poznaniu."
2021/BZP 00037741/01 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2021-04-21
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Roboty budowlane - remont elewacji zachodniej Domu Naukowego, Oddział ITP w Kłudzienku."
2021/BZP 00033651/01 - ogłoszenie w UZP
W trakcie
Wpłynęły pytania
Zmiana SIWZ
2021-04-15 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Usługi - sprzątanie pomieszczeń w budynkach biurowo-laboratoryjnych Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego położonych w Warszawie i Falentach."
2021/BZP 00032983/01 - ogłoszenie w UZP
W trakcie
Wpłynęły pytania
Zmiana SIWZ
2021-04-14 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Roboty budowlane - remont budynku administracyjnego ITP MOB w Jaworkach."
2021/BZP 00031975/01 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2021-04-13 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Roboty budowlane - wymiana okien w budynkach ITP w Bydgoszczy."
2021/BZP 00028394/01 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2021-04-07
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę materiału siewnego do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy oddział w Poznaniu."
2021/BZP 00025394/01 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2021-03-30 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę nawozów dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy oddział w Poznaniu."
2021/BZP 00025391/01 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2021-03-30 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę mineralnego antytoksycznego dodatku do pasz dla bydła do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy."
2021/BZP 00024636/01 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2021-03-29
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę materiału siewnego do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy oddział w Falentach."
2021/BZP 00024626/01 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2021-03-29
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę środków higieny doju i środków dezynfekcyjnych do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy oddział w Poznaniu."
2021/BZP 00024625/01 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2021-03-29
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę słomy do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy oddział w Poznaniu."
2021/BZP 00024618/01 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2021-03-29
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę sianokiszonki do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy oddział w Poznaniu."
2021/BZP 00024607/01 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2021-03-29
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę paszy dla cieląt i dodatków paszowych dla bydła do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy oddział w Poznaniu."
2021/BZP 00024544/01 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2021-03-29
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Usługi weterynaryjne - hodowla bydła w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym, Zakład w Poznaniu."
2021/BZP 00021684/01 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2021-03-23
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę wysłodzin browarnianych do Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego, Zakład w Poznaniu."
2021/BZP 00021615/01 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2021-03-23
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę śruty sojowej do Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego, Zakład w Poznaniu."
2021/BZP 00021573/01 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2021-03-23
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę śruty rzepakowej do Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego, Zakład w Poznaniu."
2021/BZP 00021385/01 - ogłoszenie w UZP
Zakończone


2021-03-23 Ogłoszenie o wyniku postępowania
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane "Modernizacja budynku inwentarskiego w Zakładzie Doświadczalnym ITP w Biebrzy, Oddział Poznań."
2021/BZP 00019196/01 - ogłoszenie w UZP
Zakończone


2021-03-17 Ogłoszenie o wyniku postępowania
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę nawozów dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Falentach."
2021/BZP 00018328/01 - ogłoszenie w UZP
W trakcie
Zmiana SIWZ

2021-03-16 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Usługi pielęgnacyjne (korekcja racic) stada bydła w Zakładzie Doświadczalnym ITP w Biebrzy."
775855-N-2020 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2020-12-30
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Usługi weterynaryjne stado bydła w Zakładzie Doświadczalnym ITP w Biebrzy."
775833-N-2020 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2020-12-30
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę materiału izolacyjnego pokrycia dachowego hal namiotowych dla bydła w zakładzie doświadczalnym ITP w Biebrzy."
775425-N-2020 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2020-12-30
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Usługi weterynaryjne hodowla bydła w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym, Zakład w Poznaniu."
775122-N-2020 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2020-12-30
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę śruty sojowej do Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego, Zakład w Poznaniu."
774888-N-2020 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2020-12-30
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę śruty rzepakowej do Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego, Zakład w Poznaniu."
774856-N-2020 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2020-12-30
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę wysłodzin browarnianych do Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego, Zakład w Poznaniu."
774545-N-2020 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2020-12-30
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę paszy treściwej dla bydła do Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego, Zakład w Poznaniu."
773929-N-2020 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2020-12-30
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę oleju napędowego do Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego, Zakład w Poznaniu."
773892-N-2020 - ogłoszenie w UZP
W trakcie
Zmiana SIWZ

2020-12-29 "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia."
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę oleju napędowego i środków smarowych do ciągników i maszyn rolniczych do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy."
765965-N-2020 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2020-12-11 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Ubezpieczenie kompleksowe majątku i odpowiedzialności cywilnej Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach na 2021 rok."
765953-N-2020 - ogłoszenie w UZP
W trakcie
Zmiana SIWZ

2020-12-11 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę śruty sojowej do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy."
762560-N-2020 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2020-12-04
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę śruty rzepakowej do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy."
762551-N-2020 - ogłoszenie w UZP
W trakcie
Wpłyneły pytania
Zmiana SIWZ

2020-12-04
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę zboża paszowego do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy."
762518-N-2020 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2020-12-04
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę nasion kukurydzy dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy."
762507-N-2020 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2020-12-04 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę wysłodzin browarnianych do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy."
762480-N-2020 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2020-12-04 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę środków higieny doju i środków dezynfekcyjnych dla bydła do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy."
762439-N-2020 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2020-12-04
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę paszy dla cieląt do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy."
762356-N-2020 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2020-12-04 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę nawozów i środków ochrony roślin do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy."
762229-N-2020 - ogłoszenie w UZP
W trakcie
Wpłyneły pytania

2020-12-04 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę paszy i dodatków paszowych dla bydła do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy."
762298-N-2020 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2020-12-04 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Remont mieszkania w Kłudzienku, o powierzchni 17,2 m, składającego się z pokoju, aneksu kuchennego, przedpokoju i łazienki."
610667-N-2020 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2020-11-16
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Usługi rolnicze dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Falentach - zbiór kukurydzy na ziarno."
600100-N-2020 - ogłoszenie w UZP
Unieważniony


2020-10-20 Zawiadomienie o unieważnieniu.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Wymiana okien w budynkach ITP w Warszawie i Bydgoszczy."
595779-N-2020 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2020-10-09 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawa paszy dla bydła - zboża paszowego do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy."
587374-N-2020 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2020-09-21
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawa paszy dla bydła - wysłodków buraczanych do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy."
587366-N-2020 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2020-09-21
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Sukcesywna dostawa lekkiego oleju opałowego do celów grzewczych dla ITP MOB w Jaworkach."
587269-N-2020 - ogłoszenie w UZP
W trakcie
Zmiana SIWZ

2020-09-21 Protokół z otwarcia ofert.

540185450-N-2020 z dnia 25-09-2020 r.
"Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia."
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Wymiana okien w budynkach ITP w Warszawie i Bydgoszczy."
585014-N-2020 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2020-09-14 Zawiadomienie o unieważnieniu.

Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Sukcesywna dostawa lekkiego oleju opałowego do celów grzewczych dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy."
584368-N-2020 - ogłoszenie w UZP
Unieważniony


2020-09-11 Zawiadomienie o unieważnieniu.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawa dodatków paszowych dla bydła do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy."
584355-N-2020 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2020-09-11 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawa nasion siewnych zbóż ozimych dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Poznaniu."
584287-N-2020-N-2020 - ogłoszenie w UZP
Unieważniony


2020-09-11 Zawiadomienie o unieważnieniu.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Usługi rolnicze zbiór kukurydzy kiszonkarskiej w Zakładzie Doświadczalnym ITP w Poznaniu."
584272-N-2020 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2020-09-11 Protokół z otwarcia ofert.

540174200-N-2020 z dnia 11-09-2020 r.
"Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia."
Usługi rolnicze zbiór kukurydzy kiszonkarskiej w Zakładzie Doświadczalnym ITP w Poznaniu.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Usługi rolnicze - siew ozimin w Zakładzie Doświadczalnym ITP w Poznaniu."
584251-N-2020 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2020-09-11
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawa paszy dla cieląt do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy."
580565-N-2020 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2020-09-02
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Remont budynku administracyjnego ITP w Jaworkach."
580481-N-2020 - ogłoszenie w UZP
Unieważniony


2020-09-02 Zawiadomienie o unieważnieniu.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Wykonanie kotłowni gazowej w budynku pawilonu naukowego w Falentach."
572990-N-2020 - ogłoszenie w UZP
W trakcie
Wpłynęły pytania 1
Wpłynęły pytania 2
Wpłynęły pytania 3

2020-08-10 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Usługi rolnicze dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Poznaniu."
572022-N-2020 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2020-08-06 Protokół z otwarcia ofert.

540146979-N-2020 z dnia 06-08-2020 r. "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia."
Usługi rolnicze dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Remont budynku administracyjnego ITP w Jaworkach."
567990-N-2020 - ogłoszenie w UZP
Unieważniony


2020-07-30 Zawiadomienie o unieważnieniu.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Usługi rolnicze dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Poznaniu."
567969-N-2020 - ogłoszenie w UZP
Unieważnion


2020-07-29 Zawiadomienie o unieważnieniu.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Określenie skuteczności efektów przyrodniczych programu rolnośrodowiskowego w Polsce monitoring krajobrazu na wybranych powierzchniach badawczych w roku 2020."
566541-N-2020 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2020-07-27 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawa dodatków słomy do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy."
566419-N-2020 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2020-07-24
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Wykonanie kotłowni gazowej w budynku pawilonu naukowego w Falentach."
563246-N-2020 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2020-07-16 Zawiadomienie o unieważnieniu.
Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Zaprojektowanie i wykonanie hal namiotowych dla bydła na terenie Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy."
554309-N-2020 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2020-06-24 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Remont pokrycia dachowego i kominów, wymiana instalacji odgromowej, remont wjazdu do garażu oraz remont schodka przed wejściem do budynku ITP w Krakowie."
550433-N-2020 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2020-06-15 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Określenie skuteczności efektów przyrodniczych Programu rolnośrodowiskowego i Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego w Polsce monitoring siedlisk przyrodniczych na wybranych działkach RSS w 2020 roku."
549367-N-2020 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2020-06-09 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Usługi rolnicze dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Poznaniu."
544868-N-2020 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2020-05-28 Zawiadomienie o unieważnieniu.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę dodatków paszowych dla bydła do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy."
540545-N-2020 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2020-05-15 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego."
539307-N-2020 - ogłoszenie w UZP
W trakcie
Wpłynęły pytania,
Zmieniony SIWZ


2020-05-12 Protokół z otwarcia ofert.

540089089-N-2020 z dnia 22-05-2020 r. "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia."

540082223-N-2020 z dnia 13-05-2020 r. "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia."
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Utrzymanie systemu monitoringu agro-meteorologicznego na obiektach melioracyjnych."
536182-N-2020 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2020-04-30
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Oznakowanie oraz uczestnictwo w obsłudze sześciu doświadczeń polowych, polegającej na zbiorze i ocenie poziomów plonów zielonej masy z trzech pokosów oraz pobieranie prób pasz objętościowych (sianokiszonek) w trzech gospodarstwach z trzech pokosów z dostawą do laboratorium Zakładu Użytków Zielonych ITP."
532463-N-2020 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2020-04-20 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę oleju napędowego do ciągników i maszyn rolniczych do Zakładu Doświadczalnego ITP w Falentach."
528453-N-2020 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2020-04-01 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę dodatków paszowych dla bydła do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy."
528169-N-2020 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2020-03-31 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę nawozów dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Falentach."
525338-N-2020 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2020-03-19 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę dodatków paszowych dla bydła do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy."
524056-N-2020 - ogłoszenie w UZP
Unieważniony


2020-03-16 Zawiadomienie o unieważnieniu.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę nasion kukurydzy dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Falentach."
524033-N-2020 - ogłoszenie w UZP
W trakcie
Zmiana w SIWZ

2020-03-16 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Kompleksową usługę utrzymania czystości w budynku MOB ITP przy ulicy Ułanów 21 B w Krakowie."
523790-N-2020 - ogłoszenie w UZP
W trakcie
Wpłynęły pytania

2020-03-13 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Usługi rolnicze dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Poznaniu."
521634-N-2020 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2020-03-09
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę nawozów mineralnych dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Poznaniu."
521600-N-2020 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2020-03-09 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę nasion kukurydzy dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Poznaniu."
521576-N-2020 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2020-03-09 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Remont chodnika oraz obsadzenie krawężników betonowych"
517196-N-2020 - ogłoszenie w UZP
W trakcie
Wpłynęły pytania

2020-02-27 Protokół z otwarcia ofert.
"Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia."
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę kiszonego gniecionego ziarna kukurydzy w BB do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy"
514704-N-2020 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2020-02-20 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Określenie skuteczności efektów przyrodniczych Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego w Polsce przeprowadzenie monitoringu ornitofauny w roku 2020"
509623-N-2020 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2020-02-05 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę śruty sojowej do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy."
509129-N-2020 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2020-02-04 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Usługi weterynaryjne stado bydła w Zakładzie Doświadczalnym ITP w Biebrzy."
509123-N-2020 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2020-02-04
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Usługi weterynaryjne hodowla bydła w Zakładzie Doświadczalnym ITP w Poznaniu."
509118-N-2020 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2020-02-04
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę wysłodzin browarnianych do Zakładu Doświadczalnego ITP w Poznaniu."
509106-N-2020 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2020-02-04
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę paszy treściwej dla bydła do Zakładu Doświadczalnego ITP w Poznaniu."
509083-N-2020 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2020-02-04 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę paszy dla bydła do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy."
508320-N-2020 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2020-01-31 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę oprogramowania dla Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach."
506729-N-2020 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2020-01-28 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę wysłodzin browarnianych do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy."
506980-N-2020 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2020-01-28 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Usługi pielęgnacyjne (korekcja racic) stada bydła w Zakładzie Doświadczalnym ITP w Biebrzy."
506789-N-2020 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2020-01-28 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Usługi weterynaryjne stado bydła w Zakładzie Doświadczalnym ITP w Biebrzy."
503631-N-2020 - ogłoszenie w UZP
Unieważniony


2020-01-16 Zawiadomienie o unieważnieniu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę śruty sojowej do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy."
503626-N-2020 - ogłoszenie w UZP
Unieważniony


2020-01-16 Protokół z otwarcia ofert.
Zawiadomienie o unieważnieniu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę śruty rzepakowej do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy."
503617-N-2020 - ogłoszenie w UZP
Rozstrzygnięty


2020-01-16 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia,
Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę nasion kukurydzy dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy."
503608-N-2020 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2020-01-16 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę paszy treściwej dla bydła do Zakładu Doświadczalnego ITP w Poznaniu."
503577-N-2020 - ogłoszenie w UZP
Unieważniony


2020-01-16 Zawiadomienie o unieważnieniu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę wysłodzin browarnianych do Zakładu Doświadczalnego ITP w Poznaniu."
503564-N-2020 - ogłoszenie w UZP
Unieważniony


2020-01-16 Zawiadomienie o unieważnieniu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę śruty sojowej do Zakładu Doświadczalnego ITP w Poznaniu."
503489-N-2020 - ogłoszenie w UZP
Rozstrzygnięty


2020-01-16 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia,
Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę śruty rzepakowej do Zakładu Doświadczalnego ITP w Poznaniu."
503424-N-2020 - ogłoszenie w UZP
Rozstrzygnięty


2020-01-16 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia,
Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę oleju napędowego do ciągników i maszyn rolniczych do Zakładu Doświadczalnego ITP w Poznaniu."
503404-N-2020 - ogłoszenie w UZP
W trakcie
Wpłynęły pytania,
zmieniono SIWZ

2020-01-16 "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia."
Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Usługi weterynaryjne hodowla bydła w Zakładzie Doświadczalnym ITP w Poznaniu."
501577-N-2020 - ogłoszenie w UZP
Unieważniony


2020-01-09 Zawiadomienie o unieważnieniu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę środków smarowych do ciągników i maszyn rolniczych do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy."
500805-N-2020 - ogłoszenie w UZP
Rozstrzygnięty
Wpłynęły pytania

2020-01-07 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia,
Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę zboża paszowego do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy."
633596-N-2019 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2019-12-06
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę oleju napędowego i środków smarowych do ciągników i maszyn rolniczych do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy."
633578-N-2019 - ogłoszenie w UZP
Rozstrzygnięty
Wpłynęły pytania

2019-12-06 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia,
Protokół z otwarcia ofert.
Zawiadomienie o wyborze oferty.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę paszy dla cieląt do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy."
626434-N-2019 - ogłoszenie w UZP
Rozstrzygnięty


2019-11-22 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Zaprojektowanie i wykonanie hal namiotowych dla bydła na terenie Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy."
622043-N-2019 - ogłoszenie w UZP
W trakcie
Wpłynęły pytania
Zmiana SIWZ

2019-11-13 "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia."
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę paszy dla bydła do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy."
603399-N-2019 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2019-09-27
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Sukcesywną dostawę lekkiego oleju opałowego do celów grzewczych dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy."
603401-N-2019 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2019-09-27
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę nasion zbóż ozimych dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Poznaniu."
598051-N-2019 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2019-09-16 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę paszy dla bydła do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy."
597897-N-2019 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2019-09-16 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę ziarna kukurydzy do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy."
596376-N-2019 - ogłoszenie w UZP
Rozstrzygnięty


2019-09-11 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Sukcesywną dostawę lekkiego oleju opałowego do celów grzewczych dla MOB ITP w Jaworkach oraz Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy."
594436-N-2019 - ogłoszenie w UZP
Rozstrzygnięty


2019-09-06 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Usługi weterynaryjne - hodowla bydła w Zakładzie Doświadczalnym ITP w Falentach."
589031-N-2019 - ogłoszenie w UZP
Unieważniony


2019-08-22 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie

Zawiadomienie o unieważnieniu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Usługi weterynaryjne - hodowla bydła w Zakładzie Doświadczalnym ITP w Biebrzy."
589030-N-2019 - ogłoszenie w UZP
Unieważniony


2019-08-22 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie

Zawiadomienie o unieważnieniu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Usługi weterynaryjne - hodowla bydła w Zakładzie Doświadczalnym ITP w Poznaniu."
588933-N-2019 - ogłoszenie w UZP
Unieważniony


2019-08-22 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie

Zawiadomienie o unieważnieniu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę ziarna kukurydzy do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy."
588911-N-2019 - ogłoszenie w UZP
Unieważniony


2019-08-22 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie

Zawiadomienie o unieważnieniu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę nawozów dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy."
584351-N-2019 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2019-08-08 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Określenie skuteczności efektów przyrodniczych programu rolnośrodowiskowego w Polsce monitoring krajobrazu na wybranych powierzchniach badawczych w roku 2019."
574620-N-2019 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2019-07-16 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Usługi rolnicze dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy."
570270-N-2019 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2019-07-05 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Prace pomocnicze w rolnictwie dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Poznaniu."
570218-N-2019 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2019-07-05 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Usługi rolnicze dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Poznaniu."
570184-N-2019 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2019-07-05 Zawiadomienie o unieważnieniu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę nawozów dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy."
567343-N-2019 - ogłoszenie w UZP
Rozstrzygnięty
Wpłynęły pytania
Zmiana SIWZ

2019-07-01 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia."
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę słomy do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy."
565449-N-2019 - ogłoszenie w UZP
Rozstrzygnięty


2019-06-26 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę śruty rzepakowej do Zakładu Doświadczalnego ITP w Poznaniu."
562959-N-2019 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2019-06-18
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę śruty sojowej do Zakładu Doświadczalnego ITP w Poznaniu."
562949-N-2019 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2019-06-18
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Określenie skuteczności efektów przyrodniczych Programu rolnośrodowiskowego i Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego w Polsce - monitoring siedlisk przyrodniczych na wybranych działkach RSS w 2019 roku."
559025-N-2019 - ogłoszenie w UZP
Rozstrzygnięty


2019-06-10 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę i montaż kompletnej instalacji systemu alarmowego i telewizyjnego systemu dozoru oraz usługa monitoringu systemu alarmowego wraz z serwisem oraz doraźną ochroną Oddział Warszawa."
558928-N-2019 - ogłoszenie w UZP
Rozstrzygnięty
Wpłynęły pytania
Zmiana SIWZ

2019-06-10 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Zaprojektowanie i wykonanie hal namiotowych dla bydła na terenie Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy."
558444-N-2019 - ogłoszenie w UZP
Unieważniony


2019-06-07 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie

Zawiadomienie o unieważnieniu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę śruty sojowej do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy."
556528-N-2019 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2019-06-04
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Określenie skuteczności efektów przyrodniczych Programu rolnośrodowiskowego i Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego w Polsce - monitoring siedlisk przyrodniczych na wybranych działkach RSS w 2019 roku."
553719-N-2019 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2019-05-29 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę przenośnego wilgotnościomierza wysokotemperaturowego."
550771-N-2019 - ogłoszenie w UZP
W trakcie
Wpłynęły pytania
Zmiana SIWZ

2019-05-22 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Zaprojektowanie i wykonanie hal namiotowych dla bydła na terenie Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy."
548635-N-2019 - ogłoszenie w UZP
Unieważniony
Wpłynęły pytania
Zmiana SIWZ - zmiana wzoru umowy, wydłużono termin składania ofert

2019-05-16 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie
"Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia."
Zawiadomienie o unieważnieniu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę i montaż kompletnej instalacji systemu alarmowego i telewizyjnego systemu dozoru oraz usługa monitoringu systemu alarmowego wraz z serwisem oraz doraźną ochroną Oddział Warszawa."
536889-N-2019 - ogłoszenie w UZP
W trakcie
Wpłynęły pytania
Zmiana SIWZ

2019-04-12 "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia."
Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Sprzątanie pomieszczeń w budynkach biurowo-laboratoryjnych Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego położonych w Warszawie i Falentach."
536159-N-2019 - ogłoszenie w UZP
W trakcie
Wpłynęły pytania
Zmiana SIWZ

2019-04-10 "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia."
Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Kompleksową usługę utrzymania czystości w budynku MOB ITP przy ulicy Ułanów 21 B w Krakowie."
536103-N-2019 - ogłoszenie w UZP
W trakcie
Wpłynęły pytania
Zmiana SIWZ

2019-04-10 "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia."
Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę nawozów dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Falentach."
534471-N-2019 - ogłoszenie w UZP
Rozstrzygnęty


2019-04-05 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Instalację czujników poziomu wody gruntowej i czujników stanu wody w ciekach na obiektach melioracyjnych wraz z uruchomieniem rejestratorów."
531572-N-2019 - ogłoszenie w UZP
Rozstrzygnęty


2019-03-29 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę zbóż paszowych do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy."
531483-N-2019 - ogłoszenie w UZP
Unieważniony


2019-03-29 Zawiadomienie o unieważnieniu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę śruty rzepakowej i wysłodzin browarnianych do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy."
531422-N-2019 - ogłoszenie w UZP
Unieważniony


2019-03-29 Zawiadomienie o unieważnieniu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Usługi rolnicze dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Poznaniu."
531383-N-2019 - ogłoszenie w UZP
Unieważniony


2019-03-29 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie

Zawiadomienie o unieważnieniu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę pasz dla bydła do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy."
527009-N-2019 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2019-03-19 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Określenie skuteczności efektów przyrodniczych działania rolno środowiskowo-klimatycznego w Polsce przeprowadzenie monitoringu ornitofauny w roku 2019."
526204-N-2019 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2019-03-16 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Określenie skuteczności efektów przyrodniczych działania rolno środowiskowo-klimatycznego w Polsce przeprowadzenie monitoringu ornitofauny w roku 2019."
517326-N-2019 - ogłoszenie w UZP
W trakcie
Wpłynęły pytania

2019-02-22 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę nawozów mineralnych dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Poznaniu."
516025-N-2019 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2019-02-19 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę nasion kukurydzy dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Poznaniu."
515548-N-2019 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2019-02-19 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę nasion kukurydzy dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Falentach."
515195-N-2019 - ogłoszenie w UZP
W trakcie
Zmiana SIWZ

2019-02-18 "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia." Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę nawozów dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Falentach."
515181-N-2019 - ogłoszenie w UZP
W trakcie
Zmiana SIWZ

2019-02-18 "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia."
Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę oprogramowania dla Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach."
512820-N-2019 - ogłoszenie w UZP
W trakcie
Wpłynęły pytania

2019-02-11 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Opracowanie dokumentacji projektowej i konstrukcyjnej oraz technologii produkcji i montażu regulatorów poziomu wody w drenach i rowach melioracyjnych. Wykonanie prototypów i ich instalację na terenie dwóch obiektów odwadnianych drenami i jednego obiektu dolinowego odwadnianego rowami. Wykonanie korekt i poprawek konstrukcyjnych na podstawie wyników testów przeprowadzonych przez zleceniodawcę w terenie i w laboratorium hydraulicznym oraz opracowanie ostatecznej dokumentacji projektowej obejmującej opisy konstrukcji, technologii wytwarzania i instrukcje instalacji urządzeń w terenie."
509685-N-2019 - ogłoszenie w UZP
Rozstrzygnęty


2019-02-01 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę zbóż paszowych do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy."
507924-N-2019 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2019-01-28 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę paszy dla cieląt do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy."
507900-N-2019 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2019-01-28 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę śruty rzepakowej i wysłodzin browarnianych do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy."
507879-N-2019 - ogłoszenie w UZP
W trakcie


2019-01-28 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę nasion kukurydzy dla Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy."
507634-N-2019 - ogłoszenie w UZP
Rozstrzygnęty


2019-01-28 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę paszy treściwej dla bydła do Zakładu Doświadczalnego ITP w Poznaniu."
504836-N-2019 - ogłoszenie w UZP
Rozstrzygnęty


2019-01-17 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę paliw i olejów smarowych do Zakładów Doświadczalnych ITP."
504761-N-2019 - ogłoszenie w UZP
Rozstrzygnęty
Wpłynęły pytania
Zmiana SIWZ
2019-01-17 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na"Dostawę pasz dla bydła do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy."
502723-N-2019 - ogłoszenie w UZP
Rozstrzygnęty


2019-01-11 Protokół z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Ogłoszenia z roku 2018
Ogłoszenia z roku 2017
Ogłoszenia z roku 2016
Ogłoszenia z roku 2015
Ogłoszenia z roku 2014
Ogłoszenia z roku 2013
Ogłoszenia z roku 2012
Ogłoszenia z roku 2011
Ogłoszenia z roku 2010

Nadzór merytoryczny: mgr inż. Jacek Kazimierczak
Utworzenie/modyfikacja ITP
Copyright © ITP 2010
Ostatnia modyfikacja: 2021-06-16
Webmaster: ITP