Licznik wizyt: 1584

instrukcja obsŁugi

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1198), jako "inny podmiot wykonujący zadania publiczne", zgodnie z art. 9 ust. 2 tworzy własną stronę Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 67, poz. 619) szczegółowo określa strukturę podmiotowych stron BIP, a także technologię, w której należy przygotować BIP.
Kliknięcie na logo Biuletynu Informacji Publicznej pozwala na otwarcie strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej tworzonej przez Ministra właściwego do spraw administracji publicznej.
Kliknięcie na logo Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego pozwala na otwarcie strony internetowej ITP.
Nawigację po stronach BIP umożliwia umieszczone po lewej stronie ekranu menu przedmiotowe.
Otwarcie strony głównej przedmiotowej strony BIP umożliwia link "Strona główna" umieszczony na pierwszej pozycji menu przedmiotowego.

Nadzór merytoryczny: mgr inż. Jacek Kazimierczak
Utworzenie/modyfikacja ITP
Copyright © ITP 2010
Ostatnia modyfikacja: 2017-02-17
Webmaster: ITP