9. " Zbiór ziemniaków kombajnem "BOLKO"

Kombajn umożliwia zbiór ziemniaków zgodnie z wymogaminowoczesnej technologii. Pokazano przegląd i regulacje kombajnu przed wyjazdem na pole i czynności przygotowawcze jakie traktorzysta musi wykonać na polu. Zwrócono uwagę na bezpieczeństwo pracy. Podano parametry techniczne i wiele uwag eksploatacyjnych, mających wpływ na jakość zbieranego plonu.

"Nowoczesna boksowa przechowalnia ziemniaków"

Modułowa, boksowa przechowalnia ziemniaków o poj. do 240 ton dla gospodarstw indywidualnych. Pokazano budowę przechowalni, automatykę do pomiaru i regulacji mikroklimatu oraz załadunek i wyładunek ziemniaków z boksów za pomocą specjalnego zestawu maszyn. Podano parametry wszystkich faz jakie występują w okresie przechowywania ziemniaków.