8. "Bezpieczna praca kombajnem zbożowym"

Film przypomina, że w złym stanie technicznym lub przy nieprawidłowej obsłudze, kombajn zbożowy może stwarzać prawie wszystkie rodzaje zagrożeń jakie najczęściej występują w rolnictwie: upadki, przejechania, przygniecenia, pochwycenia i uderzenia, zetknięcia z ostrymi krawędziami lub pożar. Dalej pokazuje i omawia bezpieczne wykonywania czynności jak: przejazd po drogach publicznych, łączenie zespołu żniwnego z kombajnem, oględziny, sprawdzanie osłon, gaśnic, praca nocą. Podkreśla znaczenie znajomości instrukcji obsługi oraz pracę noca.