7. "Użytkowanie opryskiwaczy polowych"

- cykl 4 filmów (58 min) . Decydujący wpływ na jakość zabiegów ochrony roślin mają między innymi czynniki technologiczne: dobór, dawka i termin stosowania preparatu oraz stan techniczny opryskiwacza i technika zabiegu. Pokazano i omówiono przegląd i regulacje poszczególnych zespołów roboczych. Przedstawiono cztery metody obliczania wydatku cieczy na hektar, w zależności od prędkości jazdy, wydatku jednego rozpylacza i szerokości belki polowej. Do zabiegów chwastobójczych, owadobójczych i grzybobójczych w zależności od rodzaju preparatu i terminu agrotechnicznego trzeba dobrać odpowiednie parametry, tzn. rodzaj i wielkość rozpylaczy, ciśnienie i prędkość jazdy. Problemy te wyjaśnia trzeci film. Ostatni przedstawia zagrożenia zdrowia przy stosowaniu pestycydów oraz zestawy odzieży roboczej i ochron osobistych do wszystkich rodzajów zabiegów chemizacyjnych.