54.  "Technologia zakiszania runi łąkowej w dużych belach"

W filmie zaprezentowano etapy technologii uzyskiwania dobrej jakości kiszonki w dużych belach:

  1. Koszenie runi łąkowej w optymalnym terminie.
  2. Szybkie podsuszenie zakiszanego surowca.
  3. Silne sprasowanie i równomierne zagęszczenie bel.
  4. Stosowanie dodatków kiszonkarskich ukierunkowujących przebieg procesu fermentacji w zakiszanym surowcu.
  5. Hermetyczne owinięcie uformowanych bel folią.
  6. Składowanie i kontrolowanie jakości kiszonki oraz szczelności balotów.
  7. Prawidłowe skarmianie gotowej kiszonki.