50.  "Spulchniacz obrotowy"

Film prezentuje nowe narzędzie uprawowe do tzw uprawy mulczującej – spulchniacz obrotowy. Omówiono zasadę działania i elementy robocze spulchniacza. Pokazano wiele przykładów zastosowania w praktyce: do uprawy gleby po okopowych, do tzw. odchwaszczającej uprawy ściernisk, do przygotowania gleby pod siew po orce oraz do uprawy wiosennej wcześniej zmulczowanego pola.

Film omawia korzyści ekologiczne i ekonomiczne ze stosowania tego nowoczesnego narzędzia uprawowego.