49.  "Rolnictwo ekologiczne"

W filmie zostały omówione ogólne zasady rolnictwa ekologicznego. W części I dot. ekologicznej produkcji roślinnej, zostały pokazane wybrane zagadnienia gospodarowania, ze szczególnym uwzględnieniem uprawy gleby. Pokazano w pracy i omówiono narzędzia do uprawy bezorkowej (mulczującej): kultywatory, brony talerzowe, spulchniacz obrotowy. Pokazano i omówiono uprawę i pielęgnację warzyw korzeniowych na plantacjach ekologicznych oraz sposoby dbania o dobrą jakość łąk i pastwisk.  W części dotyczącej produkcji zwierzęcej szczególną uwagę zwrócono na tzw. dobrostan zwierząt i żywienie paszami gospodarskimi.