48. "Bioutylizacja zanieczyszczeń powietrza w produkcji zwierzęcej"

Film prezentuje jeden ze sposobów ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, wytwarzanych przez produkcję zwierzęcą – poprzez wykorzystanie właściwości fitoremediacyjnych niektórych roślin. Pokazano szklarnie nabudowaną na kurniku, do której doprowadzane jest całe powietrze z wnętrza kurnika,  zawierające duże ilości CO2  i  NH3  oraz pyłów. W szklarni zostały umieszczone różne, małe rośliny jak pokrzywa, miskantus, topinambur, kanna  i kukurydza. Po roku okazało się, że rośliny zredukowały poziom ww. gazów o 40 % oraz wyeliminowały duże ilości pyłów.  Pomimo znacznego zapylenia blaszek liściowych, rozwój roślin był bujny, a okres wegetacji został znacznie przedłużony.