44. "Ramzes - elektryczny pojazd rolniczy"

W ramach międzynarodowego projektu "Ramses" został zaprojektowany i wykonany wielozadaniowy system energetyczny, którego istota jest:

Film prezentuje pojazd rolniczy, omawia jego budowę, przedstawia badania wybranych parametrów użytkowych w specjalistycznym laboratorium oraz pokazuje przykłady wykorzystania pojazdu w gospodarstwie rolnym i jego współpracę z maszynami i narzędziami rolniczymi. Akcentuje przydatność pojazdu do tworzenia czystych i bezpiecznych dla zdrowia technologii produkcji rolniczych bezpiecznych dla środowiska, a jednocześnie gwarantującej wysoką jakość produktów żywnościowych.