43. "Rośliny energetyczne w ochronie klimatu".

W filmie omówiona dwie rośliny energetyczne: wierzbę i miskantusa. Pokazano zakładanie małej plantacji wierzby oraz zbiór pędów z małych i dużych plantacji (kombajnem Claas). Pokazano również zbiór miskantusa prasa wysokiego stopnia zgniotu. W części dotyczącej energetycznego wykorzystania biomasy zaprezentowano i omówiono: - współspalanie zrębków wierzby z węglem, - wytwórnie peletów oraz kotłownie na tę formę biomasy, - ciepłownie z kotłami na rozdrobnione pędy miskantusa. Pokazano i o mówiono również badania właściwości biomasy w specjalnym laboratorium.