42 . "Odnowa i wzbogacanie łąk i pastwisk".

Film po krótkiej charakterystyce jakości użytków zielonych w Polsce, pokazuje trzy maszyny do wsiewania w darń łąkową specjalnie dobranych mieszanek traw. Dwie z nich realizują system podsiewu oparty na wprowadzaniu w glebę nasion pożądanych traw metodą nacinania darni. Pierwsza nacina darń dwoma krojami tarczowymi, ukośnie ustawionymi w stosunku do siebie i wsiewa nasiona w tak powstała szczelinę. Druga nacina darń przez jeden krój i poszerza ją specjalnym klinem - i w taką szczelinę następuje wsiew nasion. Trzecia maszyna jest agregatem uprawowo - siewnym do tzw. podsiewu szerokopasmowego i składa się ze specjalnej glebogryzarki i trzech siewników: nawozowego, do nasion traw i do nasion motylkowych. Film pokazuje maszyny w pracy, opisuje ich działanie oraz przedstawia podstawowe parametry eksploatacyjne.