41. "Obora wolnostanowiskowa na głębokiej ściółce" .

Film prezentuje i omawia nowoczesną oborę dla krów mlecznych z utrzymaniem zwierząt na tzw. głębokiej ściółce. Pokazuje wszystkie strefy funkcjonalne obory: obszar wypoczynkowy, obszar paszowy, korytarz paszowy ze żłobami, obszar wypoczynkowy dla młodzieży, poczekalnię, dojarnię i pomieszczenia na mleko. W komentarzu omawiającym każdą ze stref jest wiele informacji szczegółowo wyjaśniających ideę takiego rozwiązania oraz korzyści dla zwierząt i obsługi. Pokazano wymianę grubej warstwy głębokiej ściółki (nawozu naturalnego) na czystą, początkową warstwę słomy, wybieranie gnojowicy oraz rozrzucanie obornika na pole i rozlewanie gnojowicy na użytki zielone. Komentarz zawiera dużo informacji dodatkowycho oborniku i gnojowicy - jako nawozach naturalnych.