39. "Biogazownie rolnicze"

Film pokazuje nowoczesną, spełniającą wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego biogazownie rolniczą, która może stanowić wzorzec dla innych tego typu instalacji. Pokazuje schematycznie ideę przetwarzania biomasy (w postaci gnojowicy i organicznych odpadów poubojowych) oraz cały proces technologiczny produkcji biogazu: zbiorniki wstępne, komory fermentacyjne, dwukomorowe zbiorniki biogazu i gnojowicy. Położona nacisk na wykorzystanie biogazu do produkcji ciepła i energii elektrycznej - tzw. skojarzona produkcja (na potrzeby biogazowni, fermy i gospodarstwa rolnego) oraz zagospodarowanie przefermentowanej gnojowicy - jako nawozu naturalnego, rozlewanego na pola.