38. "Termiczna utylizacja odpadów kłopotliwych"

Film przedstawia nowoczesną, opartą całkowicie na polskiej myśli technicznej instalację do termicznej utylizacji odpadów kłopotliwych, która spełnia wszystkie, ostre normy europejskie pod względem zawartości zanieczyszczeń. Można w niej spalać wszelkie odpady organiczne, osady ściekowe i inne odpady komunalne oraz biomasę. Pokazano poszczególne urządzenia (dozowniki, piec do suszenia i odgazowania, komorę fluidalną do właściwego spalania, wymienniki ciepła oraz zespół filtrów i odpylaczy) i przebieg całego procesu. Film zwraca uwagę na możliwość wykorzystania energii cieplnej ze spalania, do wytworzenia pary technologicznej lub energii elektrycznej. Przedstawiona w filmie instalacja powinna znaleźć zastosowania w oczyszczalniach ścieków, przedsiębiorstwach komunalnych lub dużych zakładach przetwórstwa mięsnego.

"Modelowa zbiornica zwłok zwierzęcych"

Film przedstawia pierwszą w Polsce, modelową zbiornicę zwłok zwierzęcych, jako element szczelnego systemu nadzoru weterynaryjnego. Konieczność budowy takiego systemu wynika z przepisów UE i możliwych, przyszłych zagrożeń. Pokazano istotę systemu: kontenery na zwłoki i odpady zwierzęce usytuowana w pomieszczeniach - chłodniach, wrzucanie padłego zwierzęcia itp. Film krótko omawia procedurę zwożenia i badania padłych zwierząt.