36. "Inżynieria rolnicza dla obszarów wiejskich".

Film składa się z wstępu i 4 części zasadniczych: inżynieria rolnicza w produkcji roślinnej, w produkcji zwierzęcej, w modernizacji infrastruktury technicznej oraz odnawialne źródła energii. Pokazano obecne polskie rolnictwo i rozwijającą się polską wieś, w której widać nowoczesność i troskę o ochronę środowiska naturalnego. Film akcentuje wpływ dyscypliny naukowej jaką jest inżynieria rolnicza na poszukiwanie własnej drogi rozwoju Kraju i jest podstawą modernizacji technologii rolniczych, w dużym stopniu decyduje o technicznej rekonstrukcji rolnictwa, infrastrukturze i ekologicznym zagospodarowaniu obszarów wiejskich.