35. "Standardy technologiczne w chowie bydła".

Film traktujący o przygotowaniu polskich gospodarstw rolnych do sprostania konkurencji na obszarze jednolitego rynku oraz spełnieniu warunków, wynikających z przepisów prawa europejskiego. Troska o bezpieczeństwo konsumentów, o ochronę środowiska naturalnego, oraz dobre traktowanie zwierząt, zawarta w przepisach obowiązujących producentów na Wspólnym Rynku Unii Europejskiej, będzie obowiązywała również polskich rolników.

W filmie zostały przedstawione i szczegółowo omówione 4 rozwiązania obór różnych typów dla krów mlecznych (w polskich gospodarstwach), spełniające europejskie standardy technologiczne i mogące być przykładem godnym do naśladowania.