34. "Standardy technologiczne w chowie świń".

Film traktujący o przygotowaniu polskich gospodarstw rolnych do sprostania konkurencji na obszarze jednolitego, europejskiego rynku. Opracowane przez specjalistów duńskich i polskich przepisy i zalecenia, łącznie z parametrami technicznymi stanowią wytyczne dla rozwoju produkcji, między innymi w chowie świń. Intencją autorów filmu było skupienie uwagi na kwestiach dobrostanu zwierząt, tym nie mniej ważną kwestią w utrzymaniu świń jest także ochrona środowiska. W filmie zostały przedstawione przykłady właściwych rozwiązań chlewni, zgodnie z tendencjami europejskimi. Zostały pokazane i omówione rozwiązania dotyczące sektora krycia, systemów utrzymania loch luźnych i prośnych, loch karmiących oraz warchlaków i tuczników.