32. "Dobra praktyka rolnicza w uprawie gleby".

Film przedstawia zalecenia dla gospodarstw rolnych , które nie naruszając interesu produkcyjnego i ekonomicznego rolnika , zapobiegają degradacji gleby i skażeniu środowiska w procesie produkcji rolniczej. Film składa się z trzech części zasadniczych: uprawa pozbiorowa, uprawa pod rośliny ozime, uprawa pod rośliny jare. W każdej części pokazano zalecane maszyny i metody postępowania , a napisy na ekranie akcentują zabiegi i czynności godne miana dobrej praktyki rolniczej.