31. "Sanitacja górskiego gospodarstwa agroturystycznego".

Film we wstępie omawia przyczyny degradacji wiejskiego środowiska przyrodniczego i problemy związane z odprowadzaniem ścieków z górskich gospodarstw.

Pokazano najlepsze metody rozwiązania tego problemu, tj. budowę zagrodowych oczyszczalni ścieków, które właściwie wkomponowane w środowisko działki stanowią dodatkowo bujną oazę różnorodnej roślinności.

Przedstawiono ogólną zasadę działania takich oczyszczalni oraz przykłady konkretnych rozwiązań, mogących być wzorcem dla innych gospodarzy.

Pokazano schematycznie i w rzeczywistości działanie oczyszczalni oraz omówiono poszczególne elementy i skuteczność oczyszczania.