30. "Uproszczone technologie uprawy gleby"

- film edukacyjny prezentujący najnowsze tendencje w uprawie gleby. We wstępie na tle pracujących pługów film przedstawia wady orki: - niekorzystna struktura gleby, - duża energochłonność, - ugniatanie gleby itp.

Dalej przedstawione są trzy różne technologie uproszczonych upraw gleby: w jednym, w dwóch i w trzech przejazdach roboczych. W każdej technologii pokazano wszystkie zabiegi i maszyny oraz omówiono zalety i zastosowanie danej metody do konkretnych warunków. Na planszach przedstawiono oszczędności czasu i paliwa jakie są możliwe do uzyskania w poszczególnych technologiach.